Onze speerpunten

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groene, open ruimtes. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Tijd om onze open ruimte te bewaren

Merelbeke heeft prachtige stukken open ruimte: denk aan de Scheldevallei of Driesbeekvallei in Bottelare, de mooie Kouterlandschappen (zoals rond de kerken van Munte en Lemberge) of de prachtige landschappen nabij de Makkegemse bossen in Melsen.

 

    Die open ruimte moet beschermd blijven. Daarom gaat Groen voluit voor: Een volledige verkavelingsstop in de buitengebieden. Groen is uw enige garantie voor het bewaren van onze open ruimte. Inbreiding. Nieuwe woningen komen in bestaande kernen, met respect en behoud van het karakter van de omgeving. Minder leegstand....

Lees Meer ›

Tijd voor een betere mobiliteit

De mobiliteitsproblemen in Merelbeke oplossen is een strijd op veel fronten. En die strijd gaan we samen aan. 

Onze oplossingen: Veilige en kwalitatieve fietsvoorzieningen maakt fietsen vlotter en aangenamer. Voldoende fietsenstallingen, laadpalen en fietspompen verhogen het fietscomfort. Leefkwaliteit verbeteren door dorpskernen te versterken. Een verkavelingsstop in de buitengebieden beperkt het autoverkeer. Een aantrekkelijk winkelcentrum dat vlot bereikbaar is te voet, met de fiets en met openbaar vervoer (tramverbinding...

Lees Meer ›

Tijd voor betaalbaar wonen

Een betaalbare woning is allesbehalve vanzelfsprekend in Merelbeke. Koopprijzen van woningen en appartementen stijgen sneller dan gemiddeld. Ook huurprijzen zijn onbetaalbaar. Zo kunnen mensen met een laag inkomen niet terecht op de woonmarkt. 

Groen kiest voor een sociaal woonbeleid dat de markt slim bijstuurt met een groter aandeel sociale woningen. Bij grote bouwprojecten  dwingen we een vast aandeel budgetwoningen af. We pakken leegstand aan en herschrijven bouwregels, met ruimte voor samenwonen en opdelen van woningen. Zo kunnen we extra woningen creëren met een verkavelingsstop.

Tijd voor een echt sociaal woonbeleid, klimaatbewust en met kansen voor iedereen. 

Wooncrisis aanpakken, ook in Merelbeke! De gemiddelde koopprijs van een huis ligt in 2021 in Merelbeke boven de 400.000 euro. De huisprijzen in Merelbeke zijn tussen 2017 en 2021 gestegen met 31,77%. Ruw geschat betaal je nu 400.000 euro voor een huis dat 5 jaar geleden nog voor 300.000 euro...

Lees Meer ›

Tijd voor participatie

Inwoners betrekken bij beslissingen is een basisattitude. Want participatie geeft kansen tot ontmoeting en engagementen, creëert betrokkenheid, draagvlak voor beslissingen en zet aan tot leren van elkaar.

Participatie vraagt ruimte en tijd voor meningen en feedback om op zoek gaan te gaan naar uitdagingen en gedeelde visies. Men moet dus pro-actief denken en werken. Participatie verzilvert de inzichten, ervaringen en energie van burgers en experts door van gedachten te wisselen, maar ook verantwoordelijkheid te nemen, samen te...

Lees Meer ›

Merelbeke klimaatneutraal? Geen tijd te verliezen

Klimaat vormt de rode draad in alles wat Groen wil doen de komende jaren. Het is onze kapstok bij elke beleidsbeslissing die we willen nemen als we Merelbeke mee kunnen besturen.

Een schepen van klimaat neemt acties om de CO2-uitstoot in Merelbeke te verlagen: van isoleren over hernieuwde energie naar groene mobiliteit. Zo houden we de klimaatopwarming tegen. We moeten ons ook aanpassen aan het veranderende klimaat door meer regenwater op te vangen, groendaken te subsidiëren en voldoende groen en water...

Lees Meer ›