Tijd om onze open ruimte te bewaren

Merelbeke heeft prachtige stukken open ruimte: denk aan de Scheldevallei of Driesbeekvallei in Bottelare, de mooie Kouterlandschappen (zoals rond de kerken van Munte en Lemberge) of de prachtige landschappen nabij de Makkegemse bossen in Melsen.

 

 

 

Die open ruimte moet beschermd blijven. Daarom gaat Groen voluit voor:

  • Een volledige verkavelingsstop in de buitengebieden. Groen is uw enige garantie voor het bewaren van onze open ruimte.
  • Inbreiding. Nieuwe woningen komen in bestaande kernen, met respect en behoud van het karakter van de omgeving.
  • Minder leegstand. Leegstand is nefast voor de lokale economie en stuwt de prijzen van wat beschikbaar is de hoogte in.
  • Innovatieve woonvormen, zoals kangoeroewonen, zorgwonen, co-housing, enzovoort. Vaak gaat het om woonvormen waar één of meerdere ruimtes gedeeld worden, wat de kost per wooneenheid doet dalen. Daarnaast legt dit minder beslag op de beschikbare gronden.

En dat is niet alles. Groen heeft een uitgebreid programma rond ruimtelijke ordening en wonen:

Bedreigde oppervlakte open ruimte in Merelbeke: 420 ha, dat is zo groot als heel de wijk Flora!

 

Update 2021: Teken hier mee ons bezwaar tegen RUP 15 dat de open ruimte bedreigd.