Tijd voor participatie

14 Oktober 2018

Tijd voor participatie

Inwoners betrekken bij beslissingen is een basisattitude. Want participatie geeft kansen tot ontmoeting en engagementen, creëert betrokkenheid, draagvlak voor beslissingen en zet aan tot leren van elkaar.

Participatie vraagt ruimte en tijd voor meningen en feedback om op zoek gaan te gaan naar uitdagingen en gedeelde visies. Men moet dus pro-actief denken en werken.

Participatie verzilvert de inzichten, ervaringen en energie van burgers en experts door van gedachten te wisselen, maar ook verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en vooral ook leren omgaan met verschillen.

Het is een kwestie van vertrouwen en veel minder een spel van regels, procedures en structuren.

Onze visie en plannen rond participatie:

  • Creatie van nieuwe platforms en participatiemodellen waar burgers, raadsleden, experts elkaar inspireren en uitdagen, maar ook verantwoordelijkheid opnemen
  • Elk participatieproject is uniek en vraag een aangepaste aanpak (offline en online), en deze kan zowel doelgericht, gebiedsgericht, themagericht, projectgericht als doelgroepgericht zijn.
  • We ondersteunen vrijwilligers en stimuleren burgerinitiatieven
  • We gaan voor een open, duidelijke en eerlijke communicatie vooraf, tijdens en achteraf
  • Er wordt werk gemaakt van een bewonersplatform in Merelbeke centrum
  • Gemeenteraden niet langer louter een forum voor ontmoeting en debat over de partijgrenzen heen, maar ook voor gedachtenwisseling tussen verkozenen en burgers.
  • Verandering van de gemeentelijke dienstverlening waardoor overheidsinformatie toegankelijker wordt, klachten sneller behandeld worden en administratie vlotter verloopt.