Tijd voor betaalbaar wonen

14 Oktober 2018

Tijd voor betaalbaar wonen

Een betaalbare woning is allesbehalve vanzelfsprekend in Merelbeke. Koopprijzen van woningen en appartementen stijgen sneller dan gemiddeld. Ook huurprijzen zijn onbetaalbaar. Zo kunnen mensen met een laag inkomen niet terecht op de woonmarkt.  Groen kiest voor een sociaal woonbeleid dat de markt slim bijstuurt met een groter aandeel sociale woningen. Bij grote bouwprojecten  dwingen we een vast aandeel budgetwoningen af. We pakken leegstand aan en herschrijven bouwregels, met ruimte voor samenwonen en opdelen van woningen. Zo kunnen we extra woningen creëren met een verkavelingsstop. Tijd voor een echt sociaal woonbeleid, klimaatbewust en met kansen voor iedereen. 

Wooncrisis aanpakken, ook in Merelbeke!

De gemiddelde koopprijs van een huis ligt in 2021 in Merelbeke boven de 400.000 euro. De huisprijzen in Merelbeke zijn tussen 2017 en 2021 gestegen met 31,77%. Ruw geschat betaal je nu 400.000 euro voor een huis dat 5 jaar geleden nog voor 300.000 euro van de hand ging.

Met zo’n prijzen wordt een huis kopen in Merelbeke voor veel jonge mensen onmogelijk, zelfs met wat steun van ouders en grootouders. Wie niet het geluk heeft om de spaarcenten van familie te kunnen inzetten, moet noodgedwongen afhaken om in Merelbeke een huis te kopen.

Wie geen woning kan kopen, wordt geconfronteerd met torenhoge huurprijzen. Zo diept de verhitte woningmarkt de kloof tussen eigenaars en huurders verder uit.

Ook de huurprijzen stijgen fors

Helemaal problematisch wordt het als je alleenstaande bent of een gezin van tweeverdieners met een laag inkomen. De gemiddelde huurprijs in Merelbeke was in 2019 al 767 euro. De huurprijzen van kwaliteitsvolle woningen en appartementen liggen flink boven dit gemiddelde. De minst kapitaalkrachtige huurders moeten zich tevreden stellen met de slechtste woningen. Bij Vlamingen met de laagste inkomens is het woningbezit de laatste dertig jaar geïmplodeerd. In 1985 was meer dan de helft eigenaar, in 2016 nog minder dan een derde.

Veel mensen in Merelbeke liggen er wakker van. De meerderheid van ons bestuur is zich onvoldoende bewust van de urgentie van deze wooncrisis die ook Merelbeke treft.

Nood aan meer betaalbare woningen

Groen zette op de gemeenteraad het bestuur al meermaals aan om de achterstand die onze gemeente heeft op het vlak van sociaal wonen in te halen. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning is in Vlaanderen 3 tot 4 jaar. Deze mensen moeten ondertussen overleven op een private huurmarkt in woningen van slechte kwaliteit met een te hoge huur. Slechte isolatie zorgt bovendien voor torenhoge energiefacturen, zeker met de huidige snel stijgende prijzen. De wooncrisis is meteen ook een energiecrisis.

Een uitgebreider aanbod aan sociale huurwoningen is de beste manier om te voldoen aan de woonbehoefte van wie leeft van een laag inkomen. En stimuleer ook verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor. Eigenaars maken op die manier kans op ondersteuning om de woning energiezuinig te renoveren en worden ontzorgd. Ze moeten zelf niet op zoek naar huurders en zijn zeker van betaling. In ruil verhuren ze de woning aan een betaalbare prijs.

Het project ‘betaalbaar wonen’ op de site Hebbelinck maakt dat 10 alleenstaanden of gezinnen die voldoen aan de voorwaarden een appartement gaan kunnen kopen aan 25.000 euro onder de marktprijs. Het blijft een druppel op een hete plaat, want de prijzen zijn nog steeds te hoog voor een modaal gezin.

Ook inzetten op andere woonvormen

Daarnaast wil Groen ijveren voor het aantrekken en promoten van alternatieve woonvormen zoals kangoeroewonen, samenhuizen en coöperatief wonen waarbij de gemeente participant en katalysator is. Een wooncoöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun woonbehoefte te behartigen, door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.

Kortom, de gemeente kan zelf ook heel wat doen om kwalitatief en betaalbaar wonen te realiseren in Merelbeke.