Merelbeke klimaatneutraal? Geen tijd te verliezen

12 Augustus 2018

Merelbeke klimaatneutraal? Geen tijd te verliezen

Klimaat vormt de rode draad in alles wat Groen wil doen de komende jaren. Het is onze kapstok bij elke beleidsbeslissing die we willen nemen als we Merelbeke mee kunnen besturen.

Een schepen van klimaat neemt acties om de CO2-uitstoot in Merelbeke te verlagen: van isoleren over hernieuwde energie naar groene mobiliteit. Zo houden we de klimaatopwarming tegen. We moeten ons ook aanpassen aan het veranderende klimaat door meer regenwater op te vangen, groendaken te subsidiëren en voldoende groen en water te voorzien in de gemeente voor verkoeling tijdens droge en hete zomers. We komen de beloftes uit het klimaatactieplan van burgemeesters tegen 2030 na en werken via een nieuw klimaatverbond samen met inwoners, verenigingen en lokale bedrijven aan een klimaatneutraal Merelbeke.