klimaat

10 Januari 2020

klimaat

De klimaatuitdagingen zijn immens. Op het allerhoogste niveau werd daarover tot afgelopen weekend gediscussieerd in Madrid met een heel pover resultaat.  De Europese Commissie wil alvast een reductie van minstens 50% tegen 2030. Ook België moet doelstellingen halen. Het ambitieniveau van Vlaanderen is pover. Vlaanderen zit ver onder de lat, en dit in tegenstelling tot het Waalse en Brusselse gewest. Maar ook gemeenten en steden spelen een cruciale rol in het mee voeren van een klimaatbeleid. Een aantal handvatten liggen duidelijk lokaal! En sommige steden doen het ook heel goed. Gent bv. kreeg op de klimaattop in Madrid een prijs voor o.m. haar voedselbeleid. In het beleidsplan van de gemeente Merelbeke is het echt zoeken naar acties of prioriteiten die uitvoering geven aan een lokaal klimaatbeleid, zoals opgenomen in het Burgemeesterconvenant of het gemeentelijk klimaatplan. Dit is heel ontgoochelend. De doelstellingen in het burgemeestersconvenant zijn ambitieus, maar in dit beleidsplan zien we bitter weinig engagement om daar ook effectief werk van te maken. Net zoals vroeger is er slechts €50.000 voorzien. Dit is om te lachen. Denkt dit bestuur de doelstellingen uit het gemeentelijk klimaatplan echt te halen met een budget van €50.000? Gaan we daarmee de uitstoot van het verkeer of het energieverbruik van huishoudens fors doen dalen?  Kunnen we daarmee een stimulans geven aan korte of meer duurzame voedselketen? Hoe Merelbeke haar klimaatplan zal uitvoeren, blijft een groot raadsel. En dat er in de prioriteiten nauwelijks naar wordt verwezen, zegt genoeg.   GA TERUG ->