Ambitieus mobiliteitsbeleid

10 Januari 2020

Ambitieus mobiliteitsbeleid

We rijden ons elke dag vast. Verkeerssituaties zijn onveilig. Als je aan onze inwoners zou vragen, waaraan zij zich het meest ergeren of wat het grootste probleem is in Merelbeke, dan zullen de mobiliteitsproblemen in termen van files en verkeersonveiligheid zeker hoog scoren. Merelbeke dreigt eerder alleen maar onbereikbaarder te worden.  Maar we blijven op onze honger zitten bij het lezen van het beleidsplan, met enkele volgende goede ideeën en plannen die we volop steunen: Hernieuwing en verkeersveiliger maken van de dorpskern Bottelare); De aanleg van een parallelle fietsverbinding langsheen de Hundelgemsesteenweg in het centrum (wat we met Groen heel duidelijk hebben voorgesteld in ons programma) De aanleg van bijkomende fietspaden in het kader van rioleringswerken zoals in de Molenstraat, het laatste deel van de Kerkstraat, de Potaardeberg, de Landskoutersesteenweg en Burg. Van Gansberghelaan (maar voor deze straat hebben we geen financiering gevonden...) Dit alles stond al vermeld in het verkiezingsprogramma van Groen Merelbeke. Een veiliger schoolomgeving Een voetpadenplan (een belofte die de meerderheid reeds zes jaar geleden had gedaan, maar waar niets van in huis was gekomen). We wachten nog steeds op de prioriteitenlijst... Maar de budgetten zijn soms heel beperkt. Zo zal men slechts €25.000 per jaar uittrekken voor het veiliger maken van de schoolomgevingen, en zal men slechts €200.000 investeren in de aanleg van de parallelle fietsverbinding in het centrum. Hier en daar vinden we dus wel enkele losse concrete ideeën en voorstellen, maar we missen een globale aanpak. De ambitie ligt veel te laag. Als we het mobiliteitsprobleem echt willen aanpakken (en dat kunnen we niet alleen vanuit het lokale bestuur), dan is er minimaal nood aan een globale visie. De Vervoerregio's vormen daarbij alvast een sleutel waarmee de gemeenten mee op de kar kunnen springen om hun gemeentelijke mobiliteitsvisie vertaald te zien in het Regionale Mobiliteitsplan van de Vervoerregio.   Nochtans is ook daar het gemeentelijk klimaatactieplan duidelijk: het aantal kilometers met de auto dienen gehalveerd te worden!  Het inzetten op de alternatieven, zoals veilige fietsnetwerken, betrouwbaar openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit, is dus echt noodzakelijk. Zo kunnen we Merelbeke aantrekkelijk en bereikbaar te houden in het belang van iedereen: inwoner, handelaar, werknemer...  En dit missen we. Concreet hebben we volgende vragen: Hoe zal het bestuur het STOP-principe in de praktijk brengen? Er is geen globaal fietsbeleidsplan. Behalve de aanleg van een aantal fietspaden, lezen we niets over een echt fietsplan dat zowel het wegwerken van missing links als de integratie van trage wegen omvat. We lezen niets over veilige fietsoversteken en fietsveilige kruispunten. Niets over het ontwikkelen van nieuwe trage wegen om het functioneel én recreatief woon-werk-, school-en vrijetijdsverkeer te stimuleren Een veilige schoolomgeving is één ding, maar de routes ernaartoe moeten ook veilig en fietsvriendelijk zijn! De huidige schoolroutekaart van 2013 geeft alvast een duidelijk beeld van de prioriteiten die dienen gesteld te worden in het kader van het realiseren van een veilig fietsnetwerk. Hoe gaan we ons positioneren in de vervoersregio? Welke voorstellen gaan we daar doen? Welke standpunten nemen we daar in? Hoe willen we het openbaar vervoer verbeteren en aantrekkelijker maken in onze gemeente (dat kan soms al met kleine ingrepen als voldoende fietsstallingen bij haltes, overdekte bushaltes…) ? Hoe bereiden we ons voor op de komst van de tram? Daarover lezen we niets. Hoe willen we samen met onze buurgemeenten de verkeersstromen aanpakken en leiden? Welke initiatieven nemen we naar de bedrijven op ons grondgebied toe? Zetten we in op bedrijfsvervoersplannen? Hoe zal het bestuur de systemen van deelwagens verder stimuleren? Een antwoord op deze vragen vinden we niet in de honderden pagina’s teksten en tabellen. Een globale ambitieuze mobiliteitsvisie ontbreekt. En dat is heel ontgoochelend.   GA TERUG ->