Open ruimte

10 Januari 2020

Open ruimte

De open ruimte is ook in Merelbeke aan een snel tempo verdwenen de laatste jaren.  Elk jaar verdwenen 10 voetbalvelden aan open ruimte. Sinds 2006 is er 570.000 m²(!) bebouwde oppervlakte bijgekomen in Merelbeke. De druk op de open ruimte is dan ook heel groot. Daar is eigenlijk maar één oplossing voor:  het schrappen van alle WUG’en of woonuitbreidingsgebieden. Een absolute stop van nieuwe grote verkavelingen dus! Jammer genoeg kiest de gemeente daar niet voor. Een deel van de WUG’en zal een andere bestemming krijgen, maar niet allemaal. Dat is echt een gemiste kans. Het is geen moment te laat om nu deze beslissing te nemen. Temeer daar er nu zelfs nieuwe Vlaamse middelen komen, die specifiek gericht zijn op het behoud van open ruimte. Merelbeke krijgt maar liefst ongeveer €1,3 miljoen. Maar in het budget van de gemeente is maar €750.000 voorzien. Niet het ganse bedrag zal dus aangewend worden voor het behoud of de bescherming van de open ruimte. Wat gaat er met de overige €500.000 gebeuren?   Het voorstel van Groen is duidelijk: bescherm alle WUG’en en gebruik daarvoor ook effectief de middelen die vanuit Vlaanderen extra worden ter beschikking gesteld.   Naast het bewaren van onze open ruimte, dringt zich ook een visie op de versterking en verdere ontwikkeling van de woonkernen op. Zoals een wijziging van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, die meer zal moeten omvatten dan een wijziging van parkeernormen (wat zeker nodig is) of het toelaten van andere woonvormen. Daaraan willen we zeker constructief meewerken. Maar dat werk zal heel grondig moeten gebeuren, met een blik vooruit en niet alleen achteruit kijkend en corrigerend!   GA TERUG ->