N-VA hypocriet in hun aanval op financiële situatie van Merelbeke

05 Maart 2016

In hun laatste folder haalt N-VA Merelbeke uit naar de droevige financiële situatie van onze gemeente. Ze baseert zich hiervoor op een studie van professor Matthijs van de VUB die een analyse maakte van de financiële situatie van alle Vlaamse gemeenten. Merelbeke was zwaar gebuisd. En terecht. Oppositieleider Stefaan Van Hecke (Groen): "De schulden zijn zwaar opgelopen, van 34 miljoen euro in 2009 tot 47 miljoen euro eind 2011. De gemiddelde schuld per inwoner is gestegen tot 2000 euro, een triest record." De analyse van Prof Matthijs ligt in de lijn van de kritiek die Groen Merelbeke al jaren formuleert in de gemeenteraad, bij elke bespreking van het budget, budgetwijziging en jaarrekening. Groen heeft een paar geleden voor het eerst in het debat de vergelijking gemaakt met de gemiddelde financiële situatie van andere gemeenten en aangetoond dat de financiën serieus aan het ontsporen zijn. En heeft in de kritiek overigens nooit steun gevonden bij diezelfde N-VA die gedwee alle budgetten goedkeurde.Stefaan Van Hecke: "Hoe hypocriet kan N-VA Merelbeke nu zijn, want N-VA zit zelf al zes jaar in de meerderheid, leverde drie jaar een schepen en keurde elk jaar slaafs elk budget, elke budgetwijziging en elke jaarrekening goed. Zij keurde ook alle grote uitgaven goed en heeft nooit, maar dan ook nooit, enige tussenkomst gehouden om te waarschuwen voor de financiële situatie van de gemeente. N-VA, toon ons één kritische tussenkomst van een N-VA-raadslid over de financiële situatie? juist, er zijn er geen!" De N-VA-schepen Rik De Vis was trouwens de grootste fan van de aankoop van de ondergrondse parking in onze gemeente, keurde dit project met veel enthousiasme goed, en hielp zo de gemeentelijke financiën ontsporen. Proficiat NVA. Maar enige nederigheid is nu wel op zijn plaats.

Het is duidelijk dat de N-VA in Merelbeke zich in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil profileren als een oppositiepartij want ze beseft dat de bevolking peperdure prestigeprojecten zoals de aankoop van de ondergrondse parking (3,7 miljoen euro) niet slikt. Maar de N-VA vergeet er wel doelbewust bij te vertellen dat zij zelf deze beslissingen heeft goedgekeurd! De N-VA zal er blijkbaar alles aan doen om de kiezer in de waan te laten dat zij in de oppositie zit. De N-VA speelt het spel dus intellectueel oneerlijk. Of is de NVA vandaag beschaamd voor het beleid dat zij de laatste zes jaar mee heeft gevoerd? Zou best kunnen en dat begrijpen we heel goed. Je zou voor minder.