Hoog tekort vastgesteld bij derde budgetwijziging 2011

29 November 2014

Stefaan Van Hecke geeft aan dat het begrotingstekort ? ondanks een derde budgetwijziging - hoog blijft (1,2 miljoen €). Dit wil zeggen dat de gemeente meer blijft uitgeven dan wat er binnenkomt. Schepen Jonckheere is er ? in tegenstelling tot ons - gerust in dat het tekort de komende jaren zal teruggedrongen worden. Stefaan wees vervolgens op de stijgende pensioenlast de komende jaren. Schepen Jonckheere gaf aan dat dit 500.000 tot 600.000 € zal bedragen tegen 2015, maar dat zou via de stijgende inkomsten uit de personenbelasting (250 nieuwe Merelbekenaren per jaar) worden gecompenseerd. Een aantal voorziene projecten worden in 2011 ? wegens geldgebrek? - niet meer uitgevoerd. In de lijst staan ondermeer de renovatie van de pastorij te Munte, het fietspad in de Lamstraat, de parking aan het sportpark in de Koestraat, het onderhoud van wegen in Melsen en de laadpunten voor elektrische wagens. Voor het Masterplan Centrum kijken we aan op 106.000 € meerkosten, net als voor de rioleringswerken in het Liedermeerspark (100.000 € meerkost). Wat de gevolgen van het Dexia-verhaal en de Gemeentelijke Holding voor Merelbeke betreft, is het duidelijk dat de beloofde dividenden van 13% per jaar mogen geschrapt worden. Op de vraag welke lessen Merelbeke hieruit trekt, antwoordde schepen Jonckheere dat dit (289.000 €) niet doorweegt in de gemeentelijke financiën. Voor Groen! is het duidelijk: dit is niet het werk van een goede huisvader.