Fietstoelage voor jongeren

29 November 2014

Fietstoelage voor jongeren

De gemeente Merelbeke geeft nu al aan jongeren een subsidie van € 81,00 voor aankoop van een Buzzy-Pazz. Heel terecht vinden wij. Zo worden jongeren gestimuleerd om met het openbaar vervoer naar school te gaan. Daarom doen we aan de gemeente Merelbeke het voorstel om een fietssubsidie toe te kennen van € 50,00 per jaar. We koppelen er wel één voorwaarde aan: (goedgekeurd door een erkende fietsenmaker).

Groen! vindt dat studenten die met de fiets naar school gaan, ook beloond mogen worden.
je fiets moet tiptop in orde zijn

Concreet voorstel

  1. Iedere scholier of student die zich hoofdzakelijk per fiets van huis naar zijn/haar onderwijsinstelling begeeft, krijgt echt op een jaarlijkse fietstoelage van 50 €.
  2. Voor het bekomen van de fietstoelage, dienen de ouders van de scholier/student tijdens de 1ste helft van elk schooljaar/academiejaar één attest in te brengen met daarin volgende informatie:
    • een verklaring met stempel van de school waaruit blijkt dat hij/zij is ingeschreven als leerling/student voor hetdesbetreffende schooljaar of academiejaar.
    • een verklaring dat de jongere hoofdzakelijk met de fiets van huis naar de school/campus rijdt.
    • een verklaring met stempel van een erkende fietsenmaker waaruit blijkt dat de fiets in goede staat verkeert, aan de wettelijke voorschriften voldoet én geregistreerd is. Zo willen we het woon-schoolverkeer veiliger, gezonder en milieuvriendelijker maken.

Cartoon: ©Redmond