CD&V, open VLD en sp.a gaan door

29 November 2014

Ondanks een duidelijk signaal van de kiezers op 14 oktober gaat de huidige coalitie gewoon door. Het (stilgezwegen) voorakkoord wordt uitgevoerd. Open VLD en sp.a samen verliezen 3 zetels. Dit resutaat betekent een afkeuring van het huidige beleid. Het moet anders. Onze standpunten over open ruimte, de verkavelingsstop, het fietsbeleid werden geapprecieerd door de kiezer. 4% meer kiezers krijg je niet zomaar.Onze winst is ook niet het resultaat van een Vlaams of nationaal discours maar van ons lokale toekomstvisie. Het was tijd voor Groen maar anderen besliste er anders over. Hopelijk toont het bestuursakkoord dat de wens van de kiezer gehoord werd. Mocht dit niet zo zijn, mag je er zeker van zijn dat Groen dit in jullie plaats zal doen. We zullen jullie vertrouwen niet beschamen.