Windenergie aan de rand van Merelbeke

09 Juni 2020

Windenergie aan de rand van Merelbeke

Groen Merelbeke voorstander onder voorwaarden   De laatste maanden is er heel wat commotie ontstaan in de wijk Flora over de komst van mogelijks drie windturbines op grondgebied Gent, dicht bij de grens met Merelbeke. In de Groenkrant van april, die in elke Merelbeekse bus zou gepost worden, stond een verduidelijking over het standpunt van Groen Merelbeke. Maar corona stak een stokje in de wielen, en de Groenkrant werd geannuleerd. Ondertussen nam Groen Merelbeke ook deel aan de debatten in de gemeenteraad en duidden we daar ook ons standpunt. We delen dit graag met alle inwoners van Merelbeke.     Principieel voorstander van windenergie Het spreekt vanzelf dat Groen Merelbeke principieel voorstander is van windenergie. Van alle manieren om groene elektriciteit te produceren, zijn windturbines op land de goedkoopste en minst vervuilende. Met de productie van lokale, hernieuwbare elektriciteit helpen ze in de strijd tegen klimaatverandering. Maar hun plaatsing moet doordacht gebeuren. Slecht geplaatste windturbines zijn immers nefast voor het maatschappelijk draagvlak van windenergie.   Slagschaduw en geluid In Vlaanderen zijn slagschaduw en geluid strikt gereglementeerd. Een woning mag per dag niet meer dan 30 minuten slagschaduw krijgen, en in totaal niet meer dan 8 uur per jaar. Wordt één van die twee grenzen bereikt, dan wordt de windturbine automatisch stilgelegd. Die normen zijn zelfs 4 maal strenger dan wat de Hoge Gezondheidsraad van België voorschrijft. En ook voor geluid gelden strenge normen. Windturbines mogen maar een bepaald aantal decibels (dB(A)) veroorzaken. Daarom draaien windturbines ’snachts soms trager om geluidsoverlast te voorkomen.   Vogels en vleermuizen Windturbines kunnen ook een effect hebben op vogels en vleermuizen. Het is belangrijk om de mogelijke gevolgen voor vogels en vleermuizen gedetailleerd in kaart te brengen.   Standpunt Groen Groen is voorstander van windenergie op voorwaarde dat het klimaatbeleid, de leefbaarheid van de buurt én de zorg voor natuur hand in hand gaan. Milderende maatregelen kunnen de impact van windturbines beperken. Groen is tot slot voorstander dat omwonenden en nabije ondernemingen rechtstreeks kunnen meegenieten van de opbrengst van de windturbines.    Openbaar onderzoek eerste windturbine Op dit moment is net het openbaar onderzoek afgesloten over de bouw en exploitatie van de eerste windturbine, namelijk die op het bedrijventerrein van Amcor. De locatie van de windturbine is een gevolg van het Provinciaal beleidskader windturbines, vastgelegd in 2009 door de toenmalige bestendige deputatie (Open VLD, CD&V en sp.a) en vervolgens unaniem goedgekeurd. Dit beleidskader geeft een duidelijk afwegingskader voor concrete vergunningsdossiers.     Bij het beoordelen van de huidige aanvraag dient dan ook goed onderzocht te worden of de aanvraag voldoet aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden. Die voorwaarden beogen immers de bescherming van mens, fauna en flora. Op dit moment zijn verschillende instanties aan het onderzoeken of de aanvraag voldoet aan deze voorwaarden. Voor Groen Merelbeke zijn deze adviezen cruciale informatie. De vele adviezen van diverse experten moeten duidelijkheid geven of deze specifieke windturbine voldoet aan de voorwaarden en tegemoetkomt aan de bezorgdheden van vele burgers. De huidige deputatie zal deze aanvraag dan ook beoordelen op basis van deze adviezen en op basis van de ingediende bezwaarschriften.