Werkgroep Mobiliteit Merelbeke krijgt Groene Pluim 2011

29 November 2014

Werkgroep Mobiliteit Merelbeke krijgt Groene Pluim 2011

Groen! Merelbeke heeft besloten om zijn jaarlijkse groene pluim toe te kennen aan WMM, onafhankelijke werkgroep voor mobiliteit Merelbeke. Deze keuze werd niet alleen gemaakt als erkenning voor de jarenlange belangenloze inzet voor duurzame mobiliteit, maar specifiek voor de actie die door de werkgroep werd gestart in 2008 voor het bekomen van een autoloze zondag in Merelbeke. De werkgroep mobiliteit Merelbeke heeft dit uiteindelijk kunnen afdwingen door het inzamelen van het vereiste aantal handtekeningen.De Groene Pluim werd op 22 januari 2011 overhandigd aan Hugo Van Doorslaer, die er door zijn fel gesmaakt pleidooi tijdens de gemeenteraad van 24 maart 2009 ongetwijfeld sterk heeft toe bijgedragen dat de quasi voltallige gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel.

Niet alleen het bekomen van de autoloze zondag, maar ook het feit dat een vertegenwoordiger van deze werkgroep er in geslaagd is door te dringen tot de gemeenteraad en daar de wensen van een deel van de bevolking te verdedigen, vindt GROEN! zeer belangrijk. Want het gaat hier tenslotte om het uitoefenen van een stuk directe democratie.

Jammer genoeg hebben wij zowel in 2009 als in 2010 moeten vaststellen dat het college zijn beloftes niet is nagekomen. Het bestuur spant het paard ACHTER de wagen: het neemt zélf geen enkel initiatief noch besluit, maar verschuilt zich achter acties die door de inwoners zouden moeten gevoerd worden. Het is echter de taak van het college van burgemeester en schepenen om met grote duidelijkheid aan de bevolking tijdig de zones mee te delen waar tijdens de autoloze zondag geen autoverkeer wordt toegelaten. Ze moet blijk geven van de nodige politieke moed door zélf beslissingen te nemen die het pad naar duurzame mobiliteit effenen. Eén zondag per jaar de auto niet gebruiken: dat kan toch niet te veel gevraagd zijn ?