Weinig ondersteuning en initiatief van gemeente Merelbeke voor de scholen

29 Mei 2020

Weinig ondersteuning en initiatief van gemeente Merelbeke voor de scholen

Op de gemeenteraad van dinsdag 26 mei trok Gerda De Backer (Groen) aan de alarmbel over de moeilijke omstandigheden waarin de scholen op dit moment moeten werken. In haar vele contacten met directies en leerkrachten merkte Gerda op dat de coronacrisis heel hard weegt op scholen. Zij maken een helse periode mee, waarin ze zich bijna dagelijks moeten heruitvinden, om aan de steeds wijzigende normen te voldoen.   Onvoldoende steun door gemeente Merelbeke In een overleg van de Merelbeekse scholen met schepen van onderwijs Isabelle Van De Steene, werd door de gemeente beloofd te zorgen voor de kinderopvang, waardoor de scholen zich zouden kunnen focussen op de echte onderwijsopdracht. Maar die belofte werd 2 dagen later al terug geschroefd door plots opduikend capaciteitstekort. Dus konden scholen zélf weer op zoek. De beloofde herbruikbare mondmaskers, geleverd door de gemeente, bleken dan toch niet herbruikbaar te zijn. Schijnbaar een voorlopige oplossing die toch beter gecommuniceerd was geweest. Er werden wel nadarhekkens geleverd door de gemeente, maar het grote werk om die te plaatsen en de vele veiligheidsaanpassingen aan de infrastructuur, moesten door de niet-OVSG scholen toch weer zelf uitgevoerd worden. Het zijn maar een paar voorbeelden: hier zijn nog een heel aantal zaken aan toe te voegen die de scholen op ons grondgebied in een open en eerlijk gesprek vast graag zullen doorgeven aan de schepen en haar medewerkers.   Maar het mag duidelijk zijn dat de gemeente op die manier de scholen al te veel aan hun lot overlaat. En het is dan ook niet te verwonderen dat veel onderwijzend personeel in Merelbeke op zijn/haar tandvlees zit.   Gebrek aan initiatief voor zomerscholen Ondertussen heeft de Vlaamse regering, naar aanleiding van de gevreesde schoolse achterstand bij leerlingen door deze coronacrisis, financiële middelen vrijgemaakt om zomerscholen te organiseren. Deze zomerscholen zouden zich kunnen richten op het combineren van creatieve, speelse methoden die hand in hand kunnen gaan met bijleren. Ook lokale besturen worden aangemaand om hier initiatief in te nemen.   Gerda wijst erop dat hier een grote opportuniteit bestaat voor de gemeente Merelbeke, om samen met ondermeer de jeugddienst en de speelpleinwerking een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod te doen dat schoolse competenties met de nodige ontspanning weet te vervlechten. Coole en leerrijke themakampen, zouden jongeren kansen bieden en goesting geven om bij te leren, niet alleen op schoolse locaties, maar ook bij de voetbalclub, de bibliotheek, de sportdienst, het cultureel centrum. De gemeente heeft dus de kans om een belangrijke meerwaarde te bieden met haar bestaande diensten, en kan daarvoor beschikken over extra budget van de Vlaamse regering.   Jammer genoeg verschuilt het gemeentebestuur zich hier ook achter de rug van de reeds overbevraagde scholen. In haar antwoord op de gemeenteraad bleek dat schepen Van De Steene een rondvraag had laten doen, en dat de Merelbeekse scholen niet staan te popelen om zomerscholen in te richten. Dat is natuurlijk helemaal te begrijpen als je weet dat iedereen in het onderwijs zowat op zijn tandvlees zit, en er deze zomer veel werk zal zijn om het volgende schooljaar voor te bereiden. Het initiatief laten vertrekken van de diensten van de gemeente zou hier nu net de scholen ontlasten, en het budget van de Vlaamse regering laat net om die reden ook lokale besturen toe om hiervoor in te staan.     Groen moet jammer genoeg vaststellen dat de Merelbeekse scholen op niet echt veel daadkracht en steun van dit gemeentebestuur kunnen rekenen. Groen Merelbeke zal blijven aan de alarmbel trekken en hoopt het gemeentebestuur toch te kunnen aanzetten tot meer initiatief en inspanningen. De Merelbeekse jeugd en het Merelbeekse onderwijs verdienen beter.