Volwaardige Participatie? Het huidige gemeentebestuur twijfelt…

29 November 2014

Beheersorganen, adviesraden en bewonersplatforms  oprichten is één ding,  maar ze optimaal laten functioneren en ermee in dialoog gaan is nog iets anders. Ondertussen weten we hoe belangrijk participatie is in een veranderingstraject en voor een beleidsmatige aanpak en welke gevolgen het kan hebben wanneer burgers niet gehoord worden, niet au sérieux genomen worden. Participatie staat bij Groen al jaren hoog op de agenda. Hierover zijn wij al verschillende keren tussengekomen de voorbije zes jaar. Ook nu weer.We vroegen het huidig bestuur  of het heeft nagedacht over de contouren van een goede werking van deze beheersorganen, adviesorganen en bewonersplatforms. En of er een afsprakennota komt tussen het  schepencollege en deze participatieorganen. Groen vroeg tevens of men van plan was om nieuwe initiatieven te nemen inzake participatie zoals een vragenuurtje voor de burger bij het begin van de gemeenteraad, en de voorstelling van de adviezen en de jaarwerking van de participatieorganen op de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies. Groen peilde of men al wist hoe men de burger zou betrekken bij de meerjarenplanning. Ten slotte vroegen we het gemeentebestuur hoe zij in de toekomst zal omgaan met niet-gemeentelijk gestructureerde bewonersinitiatieven en actiegroepen. Men zou  alles eens bekijken tegen ?.