Volkstuintjes of niet?

05 Maart 2016

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) geeft dan toch 15.000 euro subsidie aan het geplande volkstuintje 'De Mix' in Flora. Het project was aanvankelijk uit de boot gevallen voor subsidies. Het gemeentebestuur valt hierdoor een beetje uit de lucht. Schepen Egbert Lagaert (Open VLD) gaf tot voor kort altijd de indruk dat hij felle voorstander van het volkstuintje is. Maar nu blijkt dat het project eigenlijk al was begraven toen De Mix bij de eerste selectieprocedure uit de boot viel voor subsidie. Ondanks het voornemen om volgend jaar een nieuw project in te dienen, had de schepen geen geld voorzien in de meerjarenbegroting. Bovendien is een deel van het voorziene terrein in de Koestraat al ingenomen voor een ander project. Marijke Pruyt trok van leer tegen de schepen: "De meerderheid moet weten wat ze wil. Eerst antwoordt ze dat ze volgend jaar een nieuw project gaat indienen en nu is er geen geld begroot. Als de meerderheid het echt meende, had ze wel geld uitgetrokken in de BBC (Beleids- en Beheerscyclus). Ze kon het nadien nog altijd schrappen."  Haar betoog had effect, want volgens Het Nieuwsblad heeft het gemeentebestuur nu 7500 euro extra uitgetrokken voor de volkstuin, wat het totaal op 22500 euro brengt. Een beslissing die Groen toejuicht, want een volkstuin is meer dan groenten kweken. Mensen ontmoeten er elkaar en jongeren leren er van ouderen hoe het moet.