Vervroegde federale verkiezingen: ander en beter

29 November 2014

Vervroegde federale verkiezingen: ander en beter

De kogel is door de kerk. Ons land gaat naar verkiezingen. Groen! staat sterk in haar schoenen. Terwijl de federale regering de voorbije drie jaar dossier na dossier verknoeide, heeft Groen! zich steeds

constructief opgesteld, eigen voorstellen ingediend en zelfs haar nek uitgestoken om mee te helpen zoeken naar een oplossing voor BHV. Na dit jarenlange debacle is een ding duidelijk: ons land heeft nood aan ander en beter.

Groen! heeft zich de voorbije drie jaar steeds constructief
opgesteld. Terwijl de federale regering keer op keer haar tanden
stukbeet op ieder dossier dat haar werd voorgelegd: de hervorming van
justitie, de vergroening van onze economie, de aanpak van de fiscale
fraude, het veilig stellen van onze pensioenen, hebben onze groene
parlementsleden, zowel in de kamer als in de senaat, steeds nieuwe
voorstellen op tafel gelegd. De federale klimaatwet, een wetsvoorstel
voor het optrekken van de minimumpensioenen, het oprichten van een
parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude. De groene inbreng werd
door vriend en vijand geprezen.

Constructief meehelpen zoeken naar oplossingen, is onze
core-business. De mensen willen een antwoord op hun dagelijkse problemen
en keren zich af van politici die vechtend over de straatstenen rollen.
Terecht. Premier Leterme is er op geen enkel moment in geslaagd om een
ploeg te smeden. De individuele spelers verkozen stuk voor stuk om
cavalier seul te spelen. Zo krijg je geen oplossingen maar ruzie.

Groen! voorzitter Wouter Van Besien: "Het is duidelijk. Ons land
heeft nood aan ander en beter. Het is nu aan de kiezer om zich uit te
spreken. Groen! kijkt er alvast vol vertrouwen naar uit. We hebben een
sterk programma dat een antwoord biedt op de problemen van vandaag: de
vergrijzingen, de toenemende armoede, onze verouderde industrie die
dringend moet vergroenen, het klimaatprobleem, ?. Bovendien heeft Groen!
zich de voorbije maanden ook getoond als een constructieve en
inhoudelijk sterke partij die antwoorden verkiest boven gestook."

Contact: Wouter Van Besien -

e-mail