Twee Nabijgroene longen in het centrum ontsluiten via trage wegen en je hebt er meteen een wandel-en fietslus bij.

26 Februari 2021

Twee Nabijgroene longen in het centrum ontsluiten via trage wegen en je hebt er meteen een wandel-en fietslus bij.

We zagen meer dan ooit het belang van nabij groen in coronatijden. We werden ons nog meer bewust van het belang van de omgeving voor ons fysiek en mentaal welzijn. Corona deed ons anders kijken naar de omgeving van ons kot. Er een duidelijke link tussen hogere temperaturen in verstedelijkt gebied en het ontbreken van groen/bomen. Bovendien is het belangrijk om ons regenwater op te vangen en te bufferen. Bij het inzetten op kernverdichting en appartementen in het centrum is er nood aan wandelruimte en groene rustpunten. Daarom is het belangrijk dat we dit ook implementeren in het centrum van Merelbeke. ‘Laten we twee potentiële nabijgroen longen in het centrum ontsluiten door het creëren van een wandel-en fietslus via trage wegen’, stelde Groen raadslid Marijke Pruyt voor op de gemeenteraad van februari. Dit is het concrete  plan: Heropen/verbind de Geraardsbergsevoetweg (een bestaande trage weg) van de Lembergsesteenwegtot de Roskamstraat en verleng deze trage weg over Ijsenbroek.​ (Her)open de deels oude trage weg tussen de Jezuïetenwegelen de Roskamstraat.​ Maak werk van de op plan getekende voetweg op BPA 7B van de Lembergsesteenwegtot de Roskamstraat. Of verleg deze te realiseren weg.​ Verbind deze​ Indien mogelijk geef deze twee nabij groene longen een publieke bestemming​ Hieronder zie je het resultaat     ​ Uiteraard is de hamvraag: wil de gemeente op korte termijn trage wegen (her)inzetten om dit nabij groen in het centrum te ontsluiten en hierdoor een wandel- en fietslus mogelijk te maken? Op de gemeenteraad reageerde het schepencollege alvast positief op het voorstel van Marijke. Het college beloofde dit voorstel met de betrokken diensten  te onderzoeken binnen de twee maanden. We volgen deze belofte nauwgezet op, want ook de Merelbekenaren in het verstedelijkt centrum willen genieten van nabij groen.