Transparantie mandaten graag!

21 Februari 2017

Transparantie mandaten graag!

Groen vraagt met succes meer transparantie.  Excessieve vergoedingen leiden tot terechte verontwaardiging.De laatste weken hebben de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden in het middelpunt van de belangstelling gestaan naar aanleiding van het uitkeren van soms excessieve vergoedingen aan gemeentelijke vertegenwoordigers.Vaak ging het dan niet over de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die onder de toepassing vallen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, maar over tussenstructuren en andere rechtspersonen die niet onder deze wetgeving vallen.

Samenwerking nuttig en vaak noodzakelijk, maar...

Intergemeentelijke samenwerking kan heel nuttig zijn en is vaak noodzakelijk. Het is van het grootste belang dat de deelnemende gemeenten hierin steeds vertegenwoordigd zijn zodat ze mee kunnen besturen en de werking ervan kunnen controleren. Dit is een belangrijke en essentiële taak voor de lokale verkozenen. Door de jaren heen zijn er evenwel heel wat samenwerkingsverbanden ontstaan en is het overzicht vaak zoek. En dat geldt zeker voor de inwoners van een gemeente.

 

Daarom is het essentieel dat de gemeente steeds heel transparant is over:

  • De samenwerkingsverbanden waar ze deel van uit maakt en iedere rechtspersonen waarnaar de gemeente een vertegenwoordiger afvaardigt, ongeacht de rechtsvorm;
  • De personen die de gemeente Merelbeke vertegenwoordigen in de diverse organen van het samenwerkingsverband of de rechtspersoon;
  • De vergoedingen die hiervoor zijn voorzien (per zitting, op jaarbasis, ?).

 

Groen fractieleider Stefaan Van Hecke vraagt met succes publicatie
Het Schepencollege bleek bereid om alle samenwerkingsverbanden en rechtspersonen waaraan de gemeente participeert of waarnaar ze vertegenwoordigers afvaardigt, op te lijsten en te publiceren op de website van de gemeente, met vermelding van de namen van de gemeentelijke vertegenwoordigers en de vergoedingen die daarvoor zijn voorzien!