Toespraak Stefaan Van Hecke op Zomerfeest Groen

05 Maart 2016

Gemeentebestuur jaagt de Merelbekenaar weg uit het centrum Gisteren zag ik dat we er blijkbaar een nieuwe inwoner bijhebben. In onze gemeente doken opeens affiches op van Bart De Wever. Hij wil blijkbaar de strijd aangaan in Merelbeke. Wees gerust, hij komt hier niet wonen. Hij is gewoon de grote Vlaamse leider die overal in Vlaanderen stemmen probeert te ronselen. Ook in Merelbeke. Ze zijn er bij NVA blijkbaar niet gerust in dat hun lokale lijsten voldoende steun zullen krijgen.Je merkt het. De verkiezingscampagne is begonnen.

We staan vandaag net 4 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

En Groen Merelbeke is er klaar voor. We leggen nu de laatste hand aan onze lijst, we hebben onze prioritaire programmapunten klaar en onze campagne is uitgetekend. Over dat laatste kunnen we nog niet al te veel zeggen, want het moet ook een stuk verrassing blijven.

Maar ik wil heel graag even diepe ingaan op onze belangrijkste programmapunten waarmee we naar de kiezer trekken. We hebben uiteraard heel veel ideeën en voorstellen uitgewerkt. Het was niet zo gemakkelijk om daar onze prioritaire punten uit te halen. Maar ik wil hier al een tipje van de sluier lichten.

Een aantal prioriteiten hebben we al eerder gelanceerd. Ik herneem nog even.

 1. Wekelijkse markt. Al meer dan een jaar geleden lanceerden we het voorstel om in Merelbeke een wekelijkse markt te organiseren. Daar hebben we al veel positieve reacties op gekregen, zowel van de bevolking als van de middenstand. Ondertussen nemen andere partijen dit idee over.
 2. Verkavelingsstop voor Merelbeke. Merelbeke wordt volgebouwd. De verkavelingen schieten als paddestoelen uit de grond. De bouwwoede is nooit zo groot geweest. En vooral één bouwpromotor heeft zijn kans gezien om Merelbeke te bezetten. En dit terwijl er in onze gemeente nog meer dan 1.500 bouwpercelen vrij liggen. Er zullen in deze legislatuur een tiental nieuwe verkavelingen vergund zijn, met in totaal honderden nieuwe percelen.  Mooie stukken open ruimte worden opgeofferd. De verkeersdruk in onze gemeente vergroot hierdoor steeds meer. De situatie is niet houdbaar. We pleiten dan ook resoluut voor een verkavelingsstop.
 3. Merelbeke klimaatneutraal tegen 2030. Onze gemeente moet voluit werk maken van een ambitieus klimaatbeleid. Dit betekent vooral inzetten op een eigen energiebeleid en  klimaatneutraal wonen (het fors verlagen van het energieverbruik in onze woningen, zowel bij nieuwbouw als in bestaande woningen). Maar ook investeren in meer natuur en bos in onze gemeente. Het regionaal bos waar al zolang sprake van is, en dat een stuk in Merelbeke ligt, moet eindelijk gerealiseerd worden.
 4.  De tram naar Merelbeke.N.a.v. de viering van 30 jaar Groen in Merelbeke, hebben we ook gepleit voor meer openbaar vervoer in onze gemeente. Merelbeke moet er blijven voor gaan om de tram naar Merelbeke te krijgen. Er wordt nu gewerkt aan een betere tramverbinding aan en in het U.Z. Later zou de lijn doorgetrokken worden tot aan het nieuwe voetbalstadion van AA Gent. Een volgende stap moet zijn dat de tramijn wordt doorgetrokken tot in Merelbeke. Dit vereist een mobiliteitsvisie op lange termijn. Maar helaas heeft het huidige gemeentebestuur deze visie niet.

  Even tussendoor.

  Dit heeft ze treffend getoond door de keuze om een grote ondergrondse parking aan te leggen in het centrum. Te gek voor woorden. Het project is peperduur in aankoop en in exploitatie en het leidt bij de start tot grote chaos en veel ongenoegen. De klachten van de bewoners stromen binnen bij de gemeente. De ticketautomaten zijn zeer gebruiksonvriendelijk. Instructies tegenstrijdig met het scherm. Gevolg. Veel mensen laten het centrum links liggen, stoppen er niet meer om een paar inkopen te doen. De middenstand begint het te voelen.

  De huidige meerderheid van Open VLD, CD&V , NVA en SP.a jaagt de mensen weg uit het centrum. Want voor alle duidelijkheid . De keuze om een ondergrondse parking aan te leggen en om die reden het parkeren bovengronds betalend te maken, dat is een keuze die is genomen door alle partijen behalve Groen, ook NVA en VB. Wij waren de enigen die consequent hebben tegengestemd. Nu zijn sommige partijen hun kar aan het keren (de NVA voorop) omdat ze de kritiek horen van hun kiezers. Berouw komt na de zonde. Maar vooral, de NVA was steeds de hevigste voorstander van de diepe parkeerput, die ook een diep gat heeft geslagen in de Merelbeekse financiën.

 5.  En zo komen we meteen bij een vijfde belangrijk punt. Merelbeke moet een financieel gezond beleid voeren.Al drie jaar waarschuwen we ervoor dat de Merelbeekse financiën er slecht voor staan. De schulden zijn spectaculair gestegen tot 47 miljoen euro, of meer dan 2.000 euro per inwoner. Dat is 50% boven het Vlaamse gemiddelde. En dit met hoge belastingen. Want ook daar zitten we boven het gemiddelde. Enkele maanden geleden werd Merelbeke in een vergelijkende studie in een krant gebuisd voor zijn financieel beleid door een professor van de VUB. Een bevestiging. En nu hebben ook de andere partijen dit ontdekt, de meerderheidspartijen op kop. Eerst de Open VLD die waarschuwt om de uitgaven onder controle te houden en vervolgens NVA die moord en band schreeuwt, maar zelf als 36 jaar mee regeert en mee verantwoordelijk is voor de ontsporing. Hoe hypocriet kan men zijn. 

  Wie de lokale politiek volgt, zal weten dat dit punten zijn waar we blijven op terugkomen.

  Maar we hebben nog meer voorstellen klaar. Ik wil er nog twee speciaal onder de aandacht brengen. 

 6. Betaalbaar wonen. Wonen is peperduur in Merelbeke. Wonen betaalbaar maken is dan ook een grote uitdaging. En daar is nog veel werk te verzetten. Merelbeke heeft maar 2% sociale woningen. Het gemiddelde in ons land is 5%. Maar eigenlijk moet dit naar 10% gaan. En we hebben nog een concreet voorstel. De gemeente moet de bouwgronden die ze zelf in bezit heeft (bv in het centrum van Merelbeke, achter het gemeentehuis), gebruiken om betaalbaar wonen te realiseren. Dit kan door eigenaar te blijven en sociale woonprojecten te realiseren op deze gronden. Dat zal de kostprijs gevoelig doen dalen, want de grondprijs wordt niet doorgerekend of slechts heel beperkt. Maar neen, de gemeente wil deze gronden verkopen aan vastgoedmakelaars, om de gemeentekas te kunnen spijzen. Op termijn verliest de gemeente zo een belangrijke troef om betaalbaar wonen ook zelf in handen te nemen. Wij hebben alvast haalbare voorstellen om betaalbaar wonen in onze gemeente concreet vorm te geven.
 7.   Groen eist 100% veilige fietsinfrastructuur. Fietsen in Merelbeke is geen lachertje. Het lijstje met knelpunten is enorm. Denken we maar aan de Fraterstraat en de brug over de ringvaart; aan de Gaversesteenweg waar het levensgevaarlijk is om te fietsen tussen de Molenstraat  en de grens met Gavere; denken we aan de Molenstraat waar een fietspad al jaren is beloofd, denk aan het centrum waar fietsers op de fietssuggestiestrook vaak gewoon weggedrumd worden. Een actieplan fietsveiligheid staat dan ook hoog op onze prioriteitenlijst. Investeren in veilige fiets ?en voetpaden is geen luxe, dit is een noodzaak.

We hebben veel ideeën en concrete plannen om van Merelbeke een groener, fietsvriendelijker, socialere gemeente te maken. Want vergeten we niet dat de uitdagingen op sociaal vlak ook enorm zullen zijn met de veroudering van de bevolking. Zorg om de ouderen zal ook voor Groen een belangrijk punt zijn, zowel in de OCMW- als in de Gemeenteraad.

We gaan keihard campagne voeren om onze plannen en ideeën voor te stellen aan de inwoners. En nadien zijn we ook bereid om verantwoordelijkheid op te nemen en mee deze gemeente te besturen. Maar we moeten hiervoor wel de kans krijgen.

Jullie weten ondertussen dat er een voorakkoord is tussen de klassieke partijen CD&V, Open VLD en SP.a. Als zij een meerderheid halen, dan doen ze verder. Er is maar één mogelijkheid om deze plannen te doorkruisen, nl dat die drie partijen geen meerderheid halen. En dat kan maar als Groen een sterke uitslag haalt.

Speech van Stefaan Van Heckt op het zomerfeest van Groen.