Toegang Nerenbos in orde? 'Ja' zei de gemeente, 'neen' zegt de gouverneur

14 September 2020

Toegang Nerenbos in orde? 'Ja' zei de gemeente, 'neen' zegt de gouverneur

Groen Merelbeke haalt gelijk binnen.  Groen diende klacht in bij de gouverneur tegen het gemeentebestuur van Merelbeke. Hiermee wil de partij paal en perk stellen aan het onwettig afsluiten door de burgemeester van het Nerenbospad. Groen kreeg over de ganse lijn gelijk. Alle besluiten van de burgemeester werden door de gouverneur vernietigd.   Het nerenbospad is een mooie en belangrijke trage weg die loopt van de Hundelgemsesteenweg naar het Nerenbos. Deze trage weg kwam onder druk te staan omdat een eigenaar de exacte ligging van de trage weg betwistte en de weg versperde. De politie maakte dan ook een PV op, maar de eigenaar liet de versperring staan. Hiermee geconfronteerd beslist de burgemeester om de trage weg – een officiële gemeenteweg -  af  te sluiten. De gemeente plaatste dan ook zelf borden om het pad tijdelijk af te sluiten. Marijke Pruyt, gemeenteraadslid bij Groen Merelbeke wees er in de gemeenteraad van april en mei op dat de gemeentewet en het gemeentewegendecreet hierover uiterst duidelijk zijn.  Om 3 redenen diende Groen een klacht in bij de gouverneur. Ten eerste betreft het algemeen belang op het publieke domein dat niet werd vooropgesteld: namelijk een trage weg moet te allen tijde open blijven (volgens art. 9 van het gemeentewegendecreet). Ten tweede betreft de daden van een “onwillige” eigenaar die door de gemeente oogluikend werden toegestaan en dus was er een gebrek aan handhaving van het gemeentebestuur. Ten derde stelde Groen een niet correcte uitvoering vast van een beslissing goedgekeurd door een meerderheid op de gemeenteraad in mei. Een trage weg is een gemeenteweg en conform het gemeentewegendecreet kan deze in geen geval afgesloten worden via een burgemeestersbesluit.   Groen kreeg van de gouverneur op 28 augustus over de ganse lijn gelijk. Alle besluiten die de burgemeester nam om het pad af te sluiten, werden vernietigd. Een trage weg sluit je niet zomaar af, ook niet in afwachting van een mogelijk compromis met de eigenaar. Groen vraagt dan ook aan de burgemeester om het Nerenbospad opnieuw volledig open te stellen en op te treden tegen elke onwettige versperring van de aanpalende eigenaar.  Wordt vervolgd…