Stem vrouw - Kies voor evenwicht

08 Oktober 2018

Stem vrouw - Kies voor evenwicht

Stem vrouw - steun de vrouwelijke kandidaten in Merelbeke

Het campagnehuis van Groen Merelbeke stond even decor voor een opvallende ontmoeting: Hilde Goedertier, Marijke Pruyt, Patricia Sarasin-Dhaene, Els Sys en Isabelle Van De Steene samen in Merelbeke. Elk van deze dames staat op de 2e plaats van telkens een andere politieke partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week. Ze hebben enkele goede redenen om samen te komen:

 • Ten eerste was het de afgelopen week de 70e verjaardag van het vrouwenstemrecht in België.
 • Ten tweede maken vrouwen vandaag meer dan de helft uit van de Belgische bevolking maar er zijn slechts 16% vrouwelijke burgemeesters en 34% vrouwelijke schepenen.
 • Ten derde stellen we dit ook vast in Merelbeke: in de huidige gemeenteraad zijn 10 van de 27 leden vrouw. Als we echter naar het college van burgemeester en schepenen kijken, stellen we vast dat slechts 1 van de 8 leden een vrouw is.

De dames willen allen het engagement aangaan om alle beslissingen van de gemeente te bekijken door een vrouwvriendelijke bril: Deze andere kijk op de zaken kan zeker een meerwaarde bieden om bepaalde noden en problemen te analyseren en op te lossen.

Meer vrouwen en meer evenwicht in de gemeenteraad én in het college, daar kunnen alleen de kiezers van onze gemeente voor zorgen. Hilde, Marijke, Patricia, Els en Isabelle roepen alle Merelbeekse kiezers op om op zondag 14 oktober OOK vrouw te stemmen en de 67 vrouwelijke kandidaten op de verschillende lijsten volop te steunen.

Lees het volledig persbericht hier

Groen Merelbeke heeft in elk geval méér dan een bijdrage geleverd aan het genderevenwicht de voorbije legislatuur:

 • Van de 5 Groene gemeenteraadsleden zijn er 3 vrouw: Marijke Pruyt, Anne Mertens en Isabel Thys.
 • In de OCMW-raad zetelt voor Groen één man en één vrouw (Gerda De Backer).
 • In het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) zetelt eveneens één man en één vrouw (Marijke Pruyt).

Ook de Groenlijst van de verkiezingen is perfect evenwichtig samengesteld: een echte rits!

Groen kende tevens zowel mannelijke als vrouwelijke voorzitters van de partij.

Dit evenwicht is noodzakelijk want elk maatschappelijk thema - ook de hardere thema's - wordt bij ons door een vrouwelijke én mannelijke bril bekeken. Onze bijkomende kracht is verbindend denken, oog voor de gemeenschap.

De organisatie van het politieke leven kan in Vlaanderen evenwel nog gezinsvriendelijker, ook in Merelbeke.

 

Stem op 14 oktober dus alvast OOK vrouw! Voor Groen vindt u op onze kandidatenlijst:

 • Marijke Pruyt op plaats 2
 • Gerda De Backer op plaats 4
 • Veerle Duportail op plaats 6
 • Anne Mertens op plaats 8
 • Stefanie De Groote op plaats 10
 • Tine Devos op plaats 13
 • Annelies De Bondt op plaats 15
 • Marjolein Moreaux op plaats 17
 • Nathalie Verstraete op plaats 19
 • Ellen Spanhove op plaats 21
 • Rika Jamart op plaats 23
 • Lieve Parmentier op plaats 25
 • Isabel Thys als lijstduwer op plaats 27