Stefaan Van Hecke lijsttrekker

29 November 2014

Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik bijzonder blij ben en heel erg gemotiveerd om de Groenlijst te trekken in oktober 2012! Het wordt een heel harde strijd. Maar die strijd zal ik niet alleen voeren. We hebben in Merelbeke een heel sterke en gemotiveerde groep en het is samen dat we de strijd aangaan. We staan voor een heel belangrijke verkiezing. In oktober zal de Merelbekenaar beslissen of de huidige ploeg met CD&V, Open VLD en SP.a (wellicht zonder de NVA) zal verder doen of niet. Dat is de essentiële keuze in oktober want de drie traditionele partijen hebben al een tijdje beslist om samen verder te doen met zijn drieën. Dat zullen ze niet zelf publiekelijk is zeggen, maar het is meer dan een publiek geheim. Het wordt off the record niet onder stoelen of banken gestoken. Hiermee geven de huidige burgemeester en schepenen het signaal aan de kiezer dat het er eigenlijk geen zin heeft om te gaan stemmen want de meerderheid ligt toch al op voorhand vast.

Maar het doet er wel toe! Het doet er wel toe omdat de kiezer ook kan beslissen om de drie partijen die nu aan de macht zijn, niet voldoende zetels te geven om verder te gaan. De kiezer kan op 14 oktober beslissen om die arrogantie af te straffen. En dan ligt alles open. En dan, dan kunnen wij met Groen ook aan tafel te komen, dan kunnen ook wij de kans krijgen om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. Als we die kans krijgen, dan gaan we ervoor, want de uitdagingen zijn bijzonder groot. Al meer dan een half jaar zijn we met tientallen leden en sympathisanten aan het werk om een stevig programma op te bouwen. We kunnen vandaag nog niet alles verklappen, maar we hebben vele ideeën en plannen om het leven in onze gemeente beter, socialer, groener, aangenamer te maken. We zullen met een positief programma naar de kiezer trekken, veel ideeën en voorstellen lanceren, maar helaas zullen we ook keihard moeten strijden heel gevaarlijke en heel negatieve evoluties. Ik som er drie op:

 1. De open ruimte in Merelbeke staat heel zwaar onder druk. De laatste jaren zijn er massaal veel verkavelingen vergund. Vele honderden woonkavels zijn er bij gekomen. Straks worden die volgebouwd. Mooie open stukjes open ruimte dreigen te verdwijnen . Bv het mooi stukje open ruimte in Lemberge, rechtover de kerk. Meer verkavelingen betekent ook meer auto's (reken maar 2 wagens per gezin), die bijna allemaal via de Hundelgemse - of Gaverse steenweg een weg zullen zoeken naar de E40 of Gent. Dit leidt tot nog veel drukker verkeer, nog meer verkeersonveiligheid, nog meer files,.... En indirect, ook tot plaatstekort in de Merelbeekse scholen waardoor daar in de toekomst ook extra plaats moet gecreëerd worden en een grotere druk op plaatsen in kindercrèches,...
 2. Tweede negatieve evolutie is dat de kleine middenstander meer en meer onder druk komt. In onze gemeente komen er steeds meer grootwarenhuizen bij. Maar nu begint het spectaculair toe te nemen: er is recent een Lidl gekomen, in het centrum komt er een GB en er is sprake van dat er binnenkort een Brantano en een Dreamland komen. Als we niet opletten zal onze Hundelgemsesteenweg er binnenkort uitzien als de Antwerpse Steenweg in Lochristi.Is het dat wat we willen ? Neen. Voor Groen moet er dringend een stop komen op de bouw en de vestiging van nieuwe grootwarenhuizen en grote vestigingen van ketens. Want ze zorgen niet allen voor nog meer en drukker verkeer in onze gemeenten, maar ook voor een heel zware druk op de kleine middenstander. En voor Groen is de aanwezigheid van zelfstandigen, kleine winkels, heel belangrijk onder meer om het sociaal weefsel in onze gemeente intact te houden en een leefbaar centrum te houden. Wij kiezen resoluut voor de winkeliers en de kleine zelfstandigen. En het is niet voor niets dat wij een jaar geleden de idee lanceerden om in Merelbeke een wekelijkse markt te organiseren. Dit kan en zal ook een steun zijn voor de lokale middenstand. Want hoe meer volk naar het centrum komt voor een marktbezoek, hoe meer kans dat ook de lokale winkelier een bezoekje krijgt. We hebben al enorm veel positieve reacties gekregen op dit idee. Niet alleen van de bevolking, bv op de jaarmarkt in september, maar ook van de middenstanders in Merelbeke-centrum, die heel positief hebben gereageerd bij onze bezoeken van de laatste dagen.
 3. Een derde evolutie die ons zorgen baart, is de benarde financiële situatie van onze gemeente. De schulden zijn nog nooit zo groot geweest. Een paar cijfers om dat te illustreren. In 2009 had Merelbeke 34 miljoen euro schulden. Eind 2010 was dit opgelopen tot 40 miljoen euro, onder meer door de aankoop van de peperdure ondergrondse parkeergarage van 3,6 miljoen euro. En eind 2011 waren de schulden opgelopen tot 46,7 miljoen euro. Een record voor onze gemeente. Dit betekent een schuld van 2.000 euro per inwoner. Het gemiddelde in Vlaanderen is ongeveer 1.300 euro per inwoner. In de Brusselse gemeenten bedraagt de schuld gemiddeld 1.330 euro per inwoner, in Wallonië is dat gemiddeld 1.364 euro. In Merelbeke zitten we er dus fors boven (de helft meer dan de gemiddelde Vlaamse gemeente, of 45% meer dan de gemiddelde Waalse gemeente). Allemaal alarmerende signalen. En wat doet deze meerderheid ? Ze doet gewoon verder. Groen waarschuwt al een paar jaren voor de zwaar negatieve evolutie van de cijfers. Maar deze meerderheid doet gewoon niets. Tegen beter weten in. De meerderheid van CD&V, NVA, Open VLD en SP.a stevent recht af op een financieel fiasco voor onze gemeente en op een belastingsverhoging. Dat is de prijs die de Merelbekenaar zal moeten betalen voor een ontspoord financieel beleid. Maar de prijs kan nog zwaarder worden. Door prioriteit te geven aan bv een ondergrondse parking, zijn er geen budgetten om fietspaden aan te leggen langs wegen die er echt nood aan hebben, bv de Gaversesteenweg in Schelderode en Melsen. Levensgevaarlijk voor fietsers en dit voor en strook waar twee scholen gevestigd zijn.

En is er dan niets gebeurd dat goed is ? Jawel, zeker.

 • Er is veel geïnvesteerd in rioleringen, in het wegwerken van wateroverlast en dat is een goede zaak geweest;
 • De dienstverlening naar de burger is zeker ook niet slecht. Merelbeke heeft goede en gemotiveerde ambtenaren;
 • Merelbeke heeft geïnvesteerd in groene energie en geprobeerd het goede voorbeeld te geven, zoals zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Maar Merelbeke kan beter, veel beter. De Merelbekenaar verdient ook veel beter. En daarom zijn de verkiezingen van de oktober zo belangrijk. Met Groen willen we opnieuw een sterk resultaat neerzetten. We moeten minstens het resultaat van 2006 evenaren, en liefst ook een stap vooruit zetten. Maar dat doe je niet alleen. Dat is teamwork. Dat is niet het werk van één persoon. De laatste jaren heeft Groen als een sterk team gewerkt.

 • Met een stevig bestuur (soms te veel om efficiënt te kunnen vergaderen)
 • Met een stevige ploeg in de gemeenteraad (die me af en toe heeft moeten vervangen toen ik niet tijdig terug was uit Brussel - bedankt Lieve, Marijke en Frank)
 • Met een gemotiveerd en ervaren OCMW-raadslid (bedankt Luc)
 • Met een hard werkend provincieraadslid (bedankt Rik, dat je ook tijd blijft investeren in de Merelbeekse groep)
 • En uiteraard ook een speciale dank aan onze voorzitster die een jaar geleden mijn taken overnam en dat uitstekend doet;
 • Maar ook dank aan alle leden en sympathisanten waar we steeds beroep op kunnen doen, op een receptie, op ons zomerfeest, bij het bussen van onze folders en zo veel meer. Weet dat je niet van ons af bent dit jaar. We gaan ook jullie nodig hebben om deze verkiezingen te kunnen winnen.