Standpunt Groen Merelbeke rond windmolenpark Eilandje Zwijnaarde

29 November 2014

Groen Merelbeke vindt de komst van windmolens op Eilandje Zwijnaarde een goede zaak, op voorwaarde dat dit gebeurt met respect voor mens, dier en natuur. We vragen doorgedreven onderzoek naar de gevolgen voor mens en milieu en pleiten voor milderende maatregelen die ervoor zorgen dat het mogelijk is om windmolens enerzijds en leefkwaliteit en natuur anderzijds maximaal te combineren. Tot slot is Groen voorstander van zoveel mogelijk rechtstreekse participatie voor de omwonenden. Windparken langs de E40De Provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft op 24 april 2013 beslist dat er in Oost-Vlaanderen 68 nieuwe windmolens kunnen komen. 25 van deze windmolens komen bij de bestaande molens in Eeklo en Maldegem en 43 langs de autosnelweg E40 tussen Aalter en Aalst. Het Eilandje Zwijnaarde wordt één van de zes windparken langs de E40 en biedt plaats aan maximaal 10 windmolens.

Voor maximale realisatie hernieuwbare energie

Windenergie is bij uitstek een duurzame energiebron. Het is een onuitputtelijke energiebron en bij de productie van elektriciteit uit wind komen geen afvalstoffen en geen schadelijke gassen vrij. Windturbines spelen een belangrijke rol in het licht van de klimaatdoelstellingen en het streven naar onafhankelijkheid van fossiele en nucleaire brandstoffen. 

 

Deze vorm van hernieuwbare energie biedt mogelijkheden in onze buurt en in het licht van de klimaatverandering moeten we deze opportuniteit met beide handen grijpen.

Met zorg voor mens en omgeving


Groen is voorstander van de windturbines op Eilandje Zwijnaarde, maar niet ten koste van alles. Voor ons is het duidelijk dat het naleven van de bestaande regelgeving (VLAREM) voor wat betreft geluid, slagschaduw en veiligheid een absolute noodzaak is om groen licht te geven aan dit dossier.

Wat de impact op vogels en vleermuizen betreft, pleiten wij voor extra onderzoek en milderende maatregelen om de gevolgen voor deze dieren tot een minimum te beperken.

Lokale participatie is een must

Groen vindt dat Merelbekenaren en de gemeente voordeel moeten hebben bij de komst van een windmolenpark op de grens van haar grondgebied. Een eerlijke verdeling van de lusten en lasten van windenergie is een absolute must. De provincie legt de projectontwikkelaars op om per windpark 20% van de molens open te stellen voor rechtstreekse participatie van burgers en gemeenten. Zo kan de lokale gemeenschap haar eigen windmolens bezitten en exploiteren. Windturbines dienen immers niet om zoveel mogelijk winst te maken, maar wel om zoveel mogelijk gezinnen van lokale groene stroom te voorzien aan een faire prijs.

 

Groen wil daarom nog een stapje verder gaan en streeft naar een participatiegraad van 50%