Sociaal restaurant

29 November 2014

De Groen-fractie is een grote voorstander van een sociaal restaurant maar het voorstel dat vandaag voorligt kun je bezwaarlijk deze benaming waardig achten en eigenlijk lopen we hier achter de feiten aan want in de nv-a verkiezingspropaganda voor de vlaamse verkiezingen konden we enkele maanden geleden reeds lezen wie er welkom is en wanneer het restaurant open zal zijn. In de toelichting die ter inzage lag konden we volgende zaken lezen:het sociaal restaurant voor iedereen toegankelijk

  • tarief van 5 euro
  • evaluatie na een bepaalde tijd

Voor iedereen toegankelijk is uiteraard sociaal en bevordert de sociale mix maar tegen een eenheidstarief is niet de juiste benadering. Daarom volgende voorstellen:

  • We stellen tarieven voor volwassenen en kinderen voor en uitgesplitst in verminderde tarieven voor kansarmen, senioren e.d. en gewone tarieven.die vergelijkbaar zijn met de gangbare tarieven die in de horeca gehanteerd worden. Zo kunnen we ook eventuele klachten vermijden en bereiken we beter de prioritaire doelgroepen zoals de kansarmen en gepensioneerden.
  • Het restaurant laten uitbaten via sociale tewerkstelling.
  • Een evaluatie van de sociale doelstelling na 3 maanden

We stellen ons verder volgende vragen:

  • Hoe zal er naar de bevolking gecommuniceerd worden.
  • Welke initiatieven zal het OCMW nemen om de doelgroep max. te bereiken (bijv. minder mobiele mensen, Flora,...)?