SLP, een intercommunale waar Merelbeke toe behoort... ... wordt opgedoekt.

22 Februari 2017

SLP, een intercommunale waar Merelbeke toe behoort... ... wordt opgedoekt.

GROEN STELT AL SINDS 2008 VRAGEN OVER DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING SCHELDE-LANDSCHAPSPARK! Uiteindelijk toch STOPGEZET in 2017.  

 

Groen gemeenteraadslid Marijke Pruyt doet gemeenteraad verstommen van schaamte.

Het was muisstil in de gemeenteraad van februari toen Groen, na 8 jaar de alarmbel te hebben geluid, nog eens op een rijtje zette waarom de gemeente beter al lang uit de intergemeentelijke samenwerking Schelde-Landsschapspark (SLP) was gestapt.

 

SLP werd door de gemeente aangesteld om een visie uit te tekenen voor de gronden en panden achter het Vredegerecht (Site Hebbelynck). Een bizarre keuze want die intercommunale had als private partner gekozen voor Eurostation en Euro-Immostar, twee dochters uit de NMBS-stal die normaal bezig zijn met het ontwerpen van stationsomgevingen... Zover wij weten is er geen treinstation in Merelbeke centrum. Het resultaat van hun werk was er ook naar:

  • Deadlines werden niet gehaald.
  • De plannen die ze afleverden maakten niemand enthousiast....

 

De gemeente had de overeenkomst al lang kunnen verbreken. Maar neen, SLP mocht verder doen. In 2014 volgde zelfs een formele engagementsverklaring voor site Hebbelynck en site Tramstelplaats.

 

De speeltijd in dit stuntelige samenwerkingsverband is nu voorbij.

We kregen van het Schepencollege eindelijk gelijk: de gemeente wil er nu zelf uitstappen, maar moet nog bijkomend een verbrekingsvergoeding betalen aan deze constructie en dat terwijl SLP in 2016 al aangaf om in 2017 de boeken te sluiten. Onbegrijpelijk!

 

Jarenlang op dezelfde nagel geklopt

Reeds jaren, telkens tweemaal in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, stelde Groen Merelbeke kritische vragen bij deze Intergemeentelijke Samenwerking Schelde-Landschapspark. We vroegen om dit intergemeentelijk samenwerkingsverband te evalueren. In de zomer van 2013 vroeg Groen uitdrukkelijk aan de meerderheid om uit dit samenwerkingsverband te stappen. Het duurde dus nog tot 2017 vooraleer het Schepencollege de "uitstap" voorlegde aan de gemeenteraad.

 

Om diverse redenen wou Groen dit samenwerkingsverband een halt toeroepen:

  • Zwakke en simpele evaluatie en jaarrapporten;
  • Gebrekkige dienstverlening aan de stakeholders van het SLP, kortom: een onduidelijke meerwaarde voor de gemeenten aan de Scheldestroom;
  • Hoge bedragen werden besteed aan advocaten, accountants en revisoren, huur van wagens. Dit blijkt uit de financiële verslagen. Onwerkelijk in verhouding tot het totaal te besteden bedrag!
  • Onduidelijke taakstelling, geen gebiedsvisie en een onrealistische missie.

 

Samenwerking tussen deelnemende gemeenten was onbestaande.

Het "bouwen aan groene woonlandschappen, hergebruik van cultureel erfgoed, en creëren van ruimte voor bos en natuur" waren mooie doelstellingen maar werden niet gerealiseerd, ook niet op de site Hebbelynck in Merelbeke.

 

Visitekaartjes met twee gezichten?

Het wantrouwen groeide nog aan in april 2015 bij de vaststelling dat medewerkers visitekaartjes uitdeelden met op de ene kant Euro-immostar en op de achterkant Real Estate of op de ene kant SLP en op de andere kant Eurostation. Het ontslag van de CEO van Eurostation, die ook afgevaardigd bestuurder was van NV SLP, deed Groen nog meer de wenkbrauwen fronsen.

 

Groen stelde vragen over de niet transparantie van de structuur, het kluwen van nevenstructuren en een samenwerking met een zootje van partners (privé, NV's, semi-publieke overheden, enz.). Onze greep op de lokale projecten werd ge-outsourcet aan schimmige bedrijven.

 

Het schelde-landschap heeft er niets van gemerkt?

  • Er is veel tijd verloren gegaan van 2008 tot nu
  • De voorstellen zijn weinig vernieuwend, integendeel (de zoveelste klassieke verkaveling?)
  • Een voorbeeld van geklooi met de openbare ruimte en het gemeentelijk patrimonium.

 

Met de masterplannen, projectovereenkomsten, haalbaarheidsstudies was het steeds pover gesteld. De voorgestelde projecten voor de site Hebbelynck hadden weinig verbeeldingskracht en de verbinding met de Tramstelplaats vond men helemaal niet nodig. Nochtans menig Merelbekenaar ziet deze verbindingsas wel.

 

Groen is opgelucht dat we van dit geldverslindend, onnodig en schimmig vehikel af zijn. Een nieuwe kans voor een kwalitatieve aanpak van Site Hebbelynck en de Tramstelplaats? De Merelbekenaren hebben er alvast recht op!