Schepen draait verkeersveilige maatregel terug, Groen Merelbeke reageert verbaasd.

04 Juli 2021

Schepen draait verkeersveilige maatregel terug, Groen Merelbeke reageert verbaasd.

Groen Merelbeke reageert verbaasd op een recente beslissing van het gemeentebestuur. De snelheidslimiet op de Gaversesteenweg wordt er over een afstand van 800m terug verhoogd naar max. 70km/u. Bij Groen Merelbeke moest men even knipperen met de ogen. Maar het bericht op de webpagina van de gemeente bleek wel te kloppen: het gemeentebestuur verhoogt de toegelaten snelheid op de Gaversesteenweg over een afstand van 800m terug van 50 km/u naar 70 km/u. Exact 1 jaar nadat men de snelheid er, omwille van de verkeersveiligheid, liet gelijktrekken naar 50km/u. “Het gaat om het stuk Gaversesteenweg vanaf het kruispunt met de Kerkstraat / Poelstraat richting Schelderode”, aldus gemeenteraadslid Veerle Duportail (Groen). “Het feit dat hier een dubbelrichtingsfietspad ligt, bovendien met een schrikafstand kleiner dan 1 meter ten opzichte van de rijweg, én gecombineerd met een uniform straatprofiel, vraagt een snelheidslimiet van maximum 50 km/u. Het kruispunt met de Kerkstraat/Pontweg is zelfs aangeduid als een officieel knelpunt op de schoolroutekaart vanwege de slechte zichtbaarheid op een weg met aankomend verkeer aan 50km/u. Deze snelheidsverhoging naar 70km/u druist in tegen alle geldende normen voor fietsveiligheid”. Op de gemeenteraad eind juni stelde Groen een vraag bij hoogdringendheid. Raadslid Pieter Verstraete (Groen) trad collega Duportail bij: “Deze snelheidsverhoging is uniek in Vlaanderen en gaat lijnrecht in tegen de beslissing die de schepen van mobiliteit Luc Van Huffel (Open VLD) een jaar geleden nog verdedigde: een uniforme snelheidslimiet van 50 km/u. Dat werd toen aangekondigd en beargumenteerd vanuit verkeersveiligheid. Compleet holle woorden zo blijkt nu. Ruim 40% van de autobestuurders hield zich niet aan de snelheid. En dus verhoogt men de maximumsnelheid. De wereld op zijn kop”. Groen Merelbeke roept het gemeentebestuur met aandrang op om deze maatregel onmiddellijk terug te schroeven.