Sart werken kruispunt van de Heidestraat met de Van Laetestraat.

18 April 2020

Sart werken kruispunt van de Heidestraat met de Van Laetestraat.

Maandag 20 april starten in Merelbeke de werken op het kruispunt van de Heidestraat met de Van Laetestraat. Reeds jaren geleden wees toenmalig Groen gemeenteraadslid Isabel Thys op de gevaarlijke situatie voor fietsers daar. Vorig jaar op de gemeenteraad van september vroeg huidig Groen gemeenteraadslid Veerle Duportail aandacht voor de groeiende problematiek aldaar gezien de komst van het grote Facq distributiecentrum op die locatie. Ze wees op de duidelijke nood van verkeerslichten en een herinrichting van het kruispunt. Groen vraagt al lang om een verkeersveilige oplossing voor dat kruispunt, en is blij dat de werken nu starten. We blijven de situatie verder kritisch en constructief opvolgen.