RUP Stationswijk - bundeling van gemiste kansen

26 April 2017

RUP Stationswijk - bundeling van gemiste kansen

Op 25 april 2017 stemde Groen als enige tegen het RUP Stationswijk. Ondanks positieve aanpassingen tijdens het lange traject, blinkt dit plan vooral uit in gemiste kansen. Wij zijn ervan overtuigd dat als de gemeente eerst naar de inwoners had geluisterd en dan pas de contouren van het plan had uitgetekend, we tot een beter plan hadden kunnen komen. Een gemiste kans qua participatie.

  • Een gemiste kans voor meer groen. Er komt geen extra groene long in Flora. Er zal netto veel groen verdwijnen en er zijn geen enkele garantie dat de 20% publiek groen in de projectzones kwalitatief, aaneengeschakeld en toegankelijk zal zijn. Aantrekkelijk openbaar groen is nochtans een must in een dichtbevolkte wijk als Flora.
  • Een gemiste kans voor betaalbaar wonen. Het aantal sociale woningen slonk tot een schaamlapje van wat oorspronkelijk de bedoeling was. Dit terwijl de Stationswijk een ideale locatie is, met zijn openbaar vervoer (beste aanbod in Merelbeke) en de nabijheid van winkels en voorzieningen. Dit plan mist ook een visie voor budgetwoningen: woningen die aan een welbepaald percentage onder de marktprijs aangeboden worden.
  • Een gemiste kans voor duurzaam wonen en bouwen. Er zijn in dit RUP geen extra voorwaarden voor hernieuwbare energie, geen normen voor groendaken en er zal bestaand groen verdwijnen. Ook qua duurzame mobiliteit laat dit plan opportuniteiten liggen. Dit plan strookt dan ook niet met de intenties van het burgemeestersconvenant.

 

Om deze redenen hebben we met Groen dit RUP niet goedgekeurd.

Een uitgebreidere argumentatie vindt u hieronder:

20170425-rup_stationswijk_def.pdf