Rik Franck lijsttrekker Provincie

05 Maart 2016

Rik Franck zal de lijst voor Groen trekken bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober. Rik is reeds meer dan 30 jaar actief bij Groen. Van 1997 tot 2000 was hij Schepen voor Sociale Zaken in Merelbeke. Van 2001 tot 2006 zetelde hij samen met Stefaan Van Hecke  in de oppositie in de gemeenteraad. Hun gedreven maar positieve oppostie leidde naar een klinkende overwinning in 2006. Groen ging van 2 naar 4 zetels in de gemeenteraad. Rik zelf werd in 2006 verkozen in de Provincieraad. Voor de provinciale verkiezingen op 14 oktober is hij dus opnieuw lijsttrekker voor het district Deinze (waar ook Merelbeke onder valt). Prioriteiten van Groen voor de provinciale verkiezingen:Wij vragen aandacht voor de problematiek van de N-wegen en de trage wegen. We willen ook een creatie van een lange afstand fietsroute netwerk

  • Er moet ruimte zijn voor de oppositie bij het Provinciaal beleid en bestuur
  • Ruimte is er niet enkel voor de industrie en de KMO's, maar ook voor recreatie en natuur
  • We vragen meer premies voor de aankoop van gronden in natuurgebieden
  • De Provinciale recreatiedomeinen horen open te zijn voor iedereen.  In Puyenbroek wordt de golf niet meer uitgebreid
  • Oost-Vlaanderen is een Fair Trade provincie in 2018
  • Oost-Vlaanderen is CO2 neutraal in 2030
  • De Provincie moet haar rol op het vlak van de cultuurspreiding ten volle blijven opnemen, ondanks de tegenkanting van de Vlaamse regering
  • Groen wil meer aandacht voor milieu met de blijvende aandacht voor bosuitbreiding: het Parkbos rond Gent moeten we blijven steunen, maar we vragen ook de ontwikkeling van een regionaal bos ( Merelbeke, Melle, Oosterzele )
  • Groen wil  het  APB Zorgcentrum Lemberge  behouden: de aandacht voor de residenten, het personeel en onze sociale  taak