Rechter moet ernstige misdrijvenvervolgen, niet een burgemeester

28 Mei 2015

De Merelbeekse jeugdverenigingen, de jeugdraad, Groen en Jong Groen Merelbeke voerden vorig jaar actie tegen de invoering van het GAS-reglement in onze gemeente. Oorspronkelijk waren Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) bedoeld om de overlast van sluikstorten, wildplassen of nachtlawaai in te dammen. De reglementen zorgden evenwel in heel wat gemeenten voor krankzinnige regels. Ook Merelbeke bleef niet gespaard van absurditeiten: het was niet langer toegestaan om op openbare plaatsen "enig spel te spelen" dat de voorbijgangers zou kunnen hinderen. Of hoe een regel de helft van het verengingsleven in Merelbeke dreigde te criminaliseren. Na hevige druk en luid protest van Groen in de gemeenteraad en de succesvolle actie van de jeugdraad en de verenigingen werd het GAS-reglement opgeschoond en werden de absurde regels geschrapt.

Toch blijft Groen na deze verbetering nog steeds erg kritisch voor het systeem van de GAS-boetes. Een geplande uitbreiding van de GAS-wet dreigt er namelijk voor te zorgen dat gemeenten door middel van protocolakkoorden met de procureur des Konings nu ook rechter worden. In de toekomst beslissen zij dan over de strafmaat bij bijvoorbeeld winkeldiefstal, de beschadiging of vernieling van onroerende en roerende goederen, graven en monumenten en bij slagen en verwondingen. Dit zijn misdrijven die momenteel, net omwille van de ernst ervan, door justitie worden vervolgd.

Met deze nieuwe uitbreiding bepalen de gemeenten nu wat niet kan en zullen zij de schendingen ook "beoordelen". Voor Groen blijft het systeem van de GAS-boetes een manifeste schending van de scheiding der machten en dus onaanvaardbaar. De GAS-wet wordt ook meer en meer gebruikt om justitie te ontlasten en een reeks inbreuken naar de gemeenten toe te schuiven, wat voor Groen onaanvaardbaar is.