Raad van State maakt hervorming gemeentelijk onderwijs ongedaan

29 November 2014

Raad van State maakt hervorming gemeentelijk onderwijs ongedaan

Groen eist dat gemeentebestuur de hervorming van het gemeentelijk onderwijs ook in praktijk terugdraait en een vlotte start garandeert op 2 september. Groen reageert opgelucht en tevreden op de uitspraak van de Raad van State die de hervorming van het gemeentelijk onderwijs ongedaan maakt. Het gemeentebestuur (Open VLD, CD&V en SP.a) had in het voorjaar met een nooit geziene koppigheid de beslissing doorgedrukt om in de afdeling Bergwegel enkel nog de opvang van de peuters en de eerste en twee kleuterklasjes te organiseren. Deze beslissing had geen draagvlak bij het overgrote deel van de ouders en heeft steeds op groot verzet gestuit van de Groen-fractie in de gemeenteraad. Voor Groen komt het er nu op aan om snel alles in het werk te stellen opdat alle kinderen op 2 september zonder problemen naar de school kunnen en alle onwettige beslissingen worden teruggedraaid. Groen is bereid om hiervoor een aparte gemeenteraad te laten samenkomen tijdens de vakantie.

Groen heeft er van in het begin op gewezen dat de gemeente zowel inhoudelijk, organisatorisch en vooral communicatief een fout traject heeft afgelegd. In het participatietraject zijn de ouders, de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissie misleid of te laat ingelicht.

Het gemeentebestuur heeft zich nooit iets aangetrokken van de terechte kritiek van de ouders en de oppositie en heeft koppig haar onwettige beslissingen doorgedrukt en gehandhaafd. Deze koppige houding kan de gemeente trouwens veel geld kosten. Er werden al veel kosten gemaakt voor de verhuis van de peuters en eerste twee kleuterklassen naar de afdeling Bergwegel. Bovendien loopt de gemeente het risico een deel van de Vlaamse subsidiëring mis te lopen. De commissie zorgvuldig bestuur van het ministerie van onderwijs had reeds in juni vastgesteld dat de beslissing in strijd was met enkele decretale bepalingen en had aan het gemeentebestuur gevraagd om de bestreden rechtshandeling te willen intrekken, te herzien of in een passende genoegdoening te willen voorzien alvorens ze een sanctie zouden opleggen. Maar de gemeente heeft dit geweigerd.

De wereld op zijn kop

Groen vroeg in juni reeds hoe het bestuur zich zou voorbereiden op nieuwe feiten zoals een ingrijpen van de Raad van State. Het antwoord was kort en bondig: "We lopen niet vooruit op de zaken. We zullen wel zien wat er komt." De meerderheid had dus geen plan B. De gemeente stelde zelfs de ouders die naar de Raad van State trokken, in gebreke omdat zij de herstructurering zouden tegenhouden. Dit is echt de wereld op zijn kop. Deze ronduit agressieve houding van het gemeentebestuur tegenover de ouders die opkomen voor hun rechten, is betreurenswaardig maar typeert eens te meer de kilheid  van dit bestuur van Open VLD, CD&V en SP.a.

Alle onwettige beslissingen onmiddellijk terugdraaien.

Voor Groen is het duidelijk dat de onwettige hervorming volledig moet worden teruggedraaid en dat alle aandacht nu moet gaan naar de voorbereiding van de start van het schooljaar. Zowel de kinderen, ouders en leerkrachten moeten op een "ordentelijke" wijze het schooljaar kunnen starten. Er rust een zware verantwoordelijkheid op het bestuur en de schepen van onderwijs in het bijzonder om verdere chaos te vermijden in aanloop naar 2 september.

Verder vraagt Groen aandacht voor de grote uitdaging waarmee het lager onderwijs in Merelbeke wordt geconfronteerd. De komende tien jaar zal de capaciteit fors moeten toenemen, over alle netten heen. Het is de taak van het bestuur om tijdig te anticiperen op deze forse groei die mee wordt veroorzaakt door bijkomende werkgelegenheid in de gemeenten, de verkeersstromen doorheen de gemeente, de stijgende bevolking en de forse toename van verkavelingen in Merelbeke.

Groen verwacht van het bestuur een duidelijke visie over het beheer van de eigen gebouwen en infrastructuur, ook voor het gemeentelijke onderwijs. Wij eisen dat die visie en duidelijke keuzes er komen in de meerjarenbegroting die eind dit jaar aan de gemeenteraad moet voorgelegd worden..