Project site Van de Cauter, Schelderode in hoger beroep...

16 Juli 2016

De provinciale deputatie heeft op 16 juni de vergunningsaanvraag voor 36 appartementen op het terrein van Bouwcenter Van de Cauter geweigerd. Zij volgde daarmee de eerdere weigering door het schepencollege, waartegen de aanvrager in beroep ging. De aanvrager stapte evenwel recent naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar een uitspraak jaren op zich kan laten wachten. Gemeenteraadslid Marijke Pruyt en voorzitter Pieter Verstraete hebben zich vastgebeten in dit dossier en volgen het van heel dichtbij op.