Prioriteiten voor het OCMW

29 November 2014

Net zoals in de Gemeenteraad zat de Groen fractie gedurende de voorbije legislatuur tegenover een riante meerderheid, vandaag stellen we vast dat de oppositie sterker is geworden en in haar rangen 2 ervaren raadsleden naast 2 nieuwe raadsleden in stelling brengt. De nieuwe meerderheid is een voortzetting van de oude. Twee van de drie partners hebben de verkiezingen duidelijk verloren. Toch blijven ze mee aan boord en één van de verliezende partijen mocht zelfs de OCMW-voorzitter leveren. In de oppositie zitten partijen die de verkiezingen duidelijk hebben gewonnen.De zaken zijn echter zoals ze zijn.

Voor Groen moet het sociaal beleid binnen het OCMW en voor de gemeente Merelbeke in het algemeen steunen op volgende begrippen.

WELZIJN door Gelijke Kansen Beleid: dit is onze rode draad door alle legislaturen heen

De letter W in OCMW staat voor Welzijn. Wij streven ernaar het welzijn van de Merelbeekse bevolking te verbeteren door ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt om aan het gemeenschapsleven deel te nemen.

Welzijn is een begrip dat vele ladingen dekt en ieder van ons vult dit naar eigen behoefte in om zijn eigen graad van welzijn te kunnen bereiken; of men nu jong of oud is, of het nu thuis is of op het werk, of men nu man of vrouw is, valide is of een persoon met een functiebeperking, autochtoon of behorend tot een etnische minderheid.

Een goed beleid van Gelijke Kansen moeten we daarom hoog in het vaandel voeren. De meest kwetsbare burgers van onze gemeente verdienen echter de meeste aandacht. We willen ter zake niet teveel woorden horen, maar vooral veel daden zien.

THUISZORG met zorg op maat.

Er is de voorbije jaren terecht reeds heel veel energie gestoken in de opvang van senioren die het thuis zelfstandig niet meer kunnen redden of wegens diverse redenen niet kunnen terugvallen op voldoende opvang van familieleden.

Veel senioren wensen echter hun kinderen niet tot last te zijn maar verkiezen nog steeds hun eigen vertrouwde omgeving te blijven, ook wanneer gezondheid en mobiliteit achteruitgaan. Daarom mag nog meer steun worden verleend aan thuiszorg.

SENIORENFLATS een oplossing voor de snel groeiende vergrijzing

Onze senioren die meegewerkt hebben aan onze huidige welvaart mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Seniorenflats zijn de oplossing voor hen die dat beetje ADL hulp nodig hebben.

De privésector heeft die niche trouwens al ontdekt, diverse dure bouwprojecten duiken her en der op.

Het OCMW moet er op toe te zien dat er ook voor senioren met een bescheiden inkomen een behoorlijk aanbod seniorenflats gerealiseerd wordt. Het kan voluit de kaart trekken van energiezuinige seniorenflats zodat de toekomstige bewoners meteen flink besparen op hun energiefactuur.

WOONZORG met zorg op maat.

De realisatie van een nieuw woon- en zorgcentrum is een van de grootste uitdagingen waar we tijdens deze legislatuur voor staan. Zowat elke partij zag dit in haar verkiezingscampagne als een prioriteit maar het blijft afwachten hoe en waar de accenten zullen gelegd worden.

Een ruim, laagdrempelig en gediversifieerd woon- en zorgaanbod met dagopvang, kortverblijf en nachtopvang is een noodzaak.

TOEGANKELIJKHEID van diensten en voorzieningen

De drempel van het OCMW was voor degenen die naar hulp of ondersteuning zochten vaak te hoog. Het sociaal huis moet het overschrijden van die drempel minder moeilijk maken en de diensten toegankelijker maken. Alle diensten en voorzieningen zijn tot op vandaag echter centraal gevestigd.

Een gedecentraliseerde administratieve dienstverlening in het noorden en het zuiden van onze gemeente zou de toegankelijkheid van de diensten vergroten en optimaliseren, vooral voor diegenen voor wie het moeilijk is de verplaatsing naar het centrum te maken.

STRIJD TEGEN DE ARMOEDE

Armoede stijgt, ook in Vlaanderen en ook in onze gemeente. In een gemeente als Merelbeke blijft de armoede vaak verdoken en gaat ze vaak gepaard met vereenzaming en sociaal isolement.

De crisis doet het aantal mensen op of onder de armoedegrens alleen maar toenemen. Als OCMW hebben wij daar een levensgrote verantwoordelijkheid in. Armoede is een sociaal onrecht.

Het is onze verantwoordelijkheid om mensen financieel te ondersteunen zodat ze een waardig leven kunnen leiden, maar hen ook sociaal te ondersteunen zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving. De gevoeligheid voor het probleem groeit, bij media, publieke opinie en hopelijk ook binnen deze OCMW-raad.

 We hopen op een open en eerlijk beleid en wat goed is zullen we steunen, consequent. Maar we zullen ook stevig oppositie voeren waar we het nieuwe beleid niet kunnen volgen. We zullen ons echter niet beperken tot het leveren van kritiek maar we willen constructief meewerken en voorstellen formuleren die wij als groenen zeer belangrijk vinden en waarvan we hopen dat ook de meerderheid ze zal steunen.

 

Namens de Groen fractie

Luc Taildeman

fractieleider