Pieter Verstraete is nieuwe voorzitter

05 Maart 2016

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 september 2014 werd Pieter Verstraete verkozen tot nieuwe voorzitter van Groen Merelbeke. Hij volgt hierbij Ellen Spanhove op. Pieter is 31 jaar, getrouwd en jonge papa. Als zelfstandig architect en energiedeskundige legt hij zich toe op integraal duurzaam (ver)bouwen. De voorbije jaren adviseerde hij hierover ook particulieren en lokale overheden.Vanop de 12

e plaats voor het Vlaams Parlement streed Pieter de voorbije verkiezingscampagne voor een totaalaanpak met integrale oplossingen: "Want mobiliteit, ruimtelijke ordening, leefmilieu en economie werken op elkaar in", aldus Pieter. In Merelbeke wist de partij in 2012 ruim 17% van de kiezers te overtuigen en Pieter wil als voorzitter het pad effenen naar bestuursdeelname in 2018. "De noden in Merelbeke zijn groot en de laatste verkiezingsuitslagen tonen aan dat steeds meer inwoners een andere koers willen varen en gewonnen zijn voor een Groen project. Wij zetten onze constructieve, maar kritische oppositie verder en kijken vol vertrouwen naar de toekomst!", aldus een ambitieuze nieuwe voorzitter.

Pieter Verstraete zetelt tevens als plaatsvervangend deskundige in de GECORO en als afgevaardigde van Groen in de Adviesraad voor lokale handel en economie. Naast zijn professionele activiteiten en politieke engagement is hij actief binnen Voedselteam Merelbeke en de MilieuAdviesWinkel in Gent.