Park ter Cauter - Bezwaren Groen Merelbeke gegrond

04 Februari 2016

De stedenbouwkundige vergunning voor het project "Park ter Cauter", opvolger van "De 3 Cauters" werd opnieuw geweigerd. Het Schepencollege volgt hiermee de bezwaren van diverse buurtbewoners en die van Groen Merelbeke. Dit project wil wooneenheden creëren op de site van bouwcenter Van de Cauter te Schelderode. Een mooi stedenbouwkundig uitgangspunt, alleen ontbreekt het in de plannen aan een gezonde, veilige en leefbare woonomgeving. Niet-limitatieve bezwaren die Groen overgemaakte tijdens het openbaar onderzoek:

1. Mobiliteit - Gevaarlijke afwikkeling naar openbaar domein - Erbarmelijke interne circulatie - ... 2. Stedenbouwkundig - Ruimtelijke draagkracht - Monotoon karakter - ... 3. Sociaal - Geen antwoord op noden Schelderode - Geen park voor de buurt (introvert) - ...

Groen Merelbeke is tevreden dat het schepencollege deze bezwaren gegrond acht en de vergunning opnieuw heeft geweigerd. We kunnen, samen met alle Schelderodenaren, alleen maar hopen dat de initiatiefnemer een voldoende groot draagvlak nastreeft alvorens nieuwe plannen op te maken. Alle actoren zijn hierbij bereid om rond de tafel te zitten.

Schelderode verdient beter.