Over de verkoop van gemeentelijke bouwgronden

05 Maart 2016

In het schepencollege van 22 maart 2012 werd beslist om een notaris aan te stellen voor de verwerving en vervreemding van gronden gelegen Merelbeke-centrum. Na de aanleg van de wegenis tussen het Driekoningenplein en de Dr. O. De Gruyterstraat wil het bestuur de gemeentelijke eigendommen verkopen palende aan deze nieuwe nog te realiseren weg. Ook de bouwgrond (met dito bouwproject) naast de gemeentelijke bibliotheek en nog twee andere percelen in de Dijsegemweg/Dr. De Gruyterstraat zullen worden verkocht. Hetzelfde geldt voor twee bouwpercelen in de Mijleekstraat (waarvan eerst nog een deel moet worden aangekocht van een bouwpromotor, net zoals langs de nieuwe wegenis overigens tussen Driekoningenplein en Dr. De Gruyterstr.).Opvallend is dat gebruik gemaakt wordt van de gemotiveerde onderhandse verkoop voor percelen palende aan die van een bouwpromotor

'gezien de gronden bestemd zijn voor de oprichting van een aaneengesloten bouwproject en de beide eigendommen aan dezelfde eigenaar moeten toebehoren om de realisatie mogelijk te maken'. Ook wordt het argument gehanteerd dat  'een projectontwikkelaar bij een openbare verkoop geen beroep kan doen op verminderde registratierechten van 6% waardoor een openbare verkoop de biedingsprijs reeds met 13% bezwaart met een waarschijnlijke minopbrengst tot gevolg'.

Twee percelen zullen openbaar worden verkocht, wat niet het geval is voor de vier andere bouwloten.

Groen Merelbeke heeft vragen bij deze constructie waarbij het financieel belang van projectontwikkelaars als argument wordt gehanteerd.

Minstens even cruciaal is het feit dat hier strategisch bijzonder interessant gelegen  bouwpercelen worden verkocht waardoor een instrument voor een echt betaalbaar woonbeleid wordt uit handen gegeven.

Groen Merelbeke richt dan ook volgende vragen aan het schepencollege :

 1. Is het College bereid om een actief sociaal woonbeleid te voeren waarbij eigen gronden worden ingezet om betaalbaar wonen in Merelbeke mogelijk te maken, bv via een (voor Merelbeke) nieuw systeem van de CLT (Community Land Trust) of door samenwerking met de Merelbeekse sociale woningen ? Zo ja, is het College bereid af te zien van de verkoop van voornoemde percelen?

 2. Wordt door de verkoop van het grote perceel naast de bibliotheek langs de Dijsegemweg geen hypotheek gelegd op toekomstige ontwikkelingen voor publiek gebruik (zoals uitbreiding van de bib)?

 3.  Getuigt de motivatie voor en handelwijze van onderhandse verkoop van vier van de zes percelen van goed bestuur? Een overheid kan toch moeilijk een beslissing nemen die ingegeven is door de mogelijke financiële belangen van een private projectontwikkelaar ?