Groen en de seniorenraad eisen minstens één openbaar toilet per deelgemeente in de wandelgebieden.

26 Mei 2021

Groen en de seniorenraad eisen minstens één openbaar toilet per deelgemeente in de wandelgebieden.

Na een vraag van Groen over openbare toiletten in coronatijden, is er nu ook een advies van de seniorenraad over publiek sanitair. Wij steunen uiteraard het advies van de seniorenraad. Op de gemeenteraad van november 2020 vroeg Marijke Pruyt namens de Groenfractie of het niet mogelijk was om in coronatijden (en dus ook wandeltijden zonder cafés) per deelgemeente minstens één openbaar toilet te voorzien. Het bestuur wenste daar niet op in te gaan en verwees naar het toilet aan de kerk in Schelderode dat we wat later gesloten terugvonden. Verder verwees men naar de toiletten in de ondergrondse parking in het centrum. Wat naar onze mening eerlijk gezegd niet direct op het wandelcircuit ligt. En toen op 20 mei 2021 kwam het advies van de seniorenraad aan het gemeentebestuur. Zij signaleerden terecht dat hun bewegingsvrijheid werd beperkt door een tekort aan goed onderhouden toiletten nabij de parken in de Flora, het centrum en de wandelgebieden. Zij suggereerden ook aan het bestuur om te werken via de app HogeNood, die laat weten welke toiletten in de buurt toegankelijk zijn. Voila… en nu is het wachten op het antwoord van het bestuur aan de seniorenraad. Op die manier komen ze ook tegemoet aan de vraag van 20 november 2020 van de Groenfractie. Ondertussen blijven we binnen of doen we wat we eigenlijk niet mogen of willen doe