Onduidelijkheid over brandweerhervorming?

05 Maart 2016

Brandweerkorpsen uit verschillende gemeenten verenigen heeft een aantal voordelen, zo hoeft bijvoorbeeld niet iedere gemeente een specialist te hebben. Ook voor Merelbeke is er een hervorming op komst. Het brandweerkorps zal deel uitmaken van een zone met 18 steden en gemeenten, waaronder Gent. Maar de financiering en verdeling van de lasten blijkt geen evidentie. Volgens de eerste berekeningen zou de financiële bijdrage van Merelbeke een status quo bedragen. Maar er zit een serieuze adder onder het gras: de simulaties zijn gebaseerd op foutieve cijfers. Niet alle gemeenten hebben namelijk hun huidige kosten op dezelfde manier berekend. Er komt nu een financiële audit waarop men op basis van de juiste cijfers de kosten zal herberekenen. De resultaten hiervan zijn vooralsnog hoogst onzeker. Zal Merelbeke meer moeten uitgeven, of net minder? Geen kat die het weet, maar toch heeft het gemeentebestuur de criteria van de hervorming al vastgelegd.  Stefaan Van Hecke vroeg zich op de gemeenteraad af waarom het bestuur daarvoor niet gewacht heeft op de uitkomst van het audit.