OCMW gaat op zoek naar nieuwe nood- en doorgangswoning dankzij Groen

29 November 2014

Het OCMW beschikt in Merelbeke momenteel over 7 nood- en doorgangswoningen (de woningen bestemd voor opvang van asielzoekers niet meegerekend). Een van de nood- en doorgangswoningen blijkt nu onbewoonbaar, na het vertrek van de laatste huurder.  In het Sociaal Comité bleek het niet haalbaar om de woning nog te renoveren en woonklaar te maken. Daarom heeft het OCMW beslist om het huurcontract op te zeggen. Daardoor is er nu wel een woning minder beschikbaar voor mensen die in acute woningnood verkeren. Groen wees erop dat de nood- en doorgangswoningen bijna permanent volzet zijn en dat er dus zeker geen overcapaciteit is. Daarom hebben wij er onmiddellijk voor gepleit om een nieuwe woning te zoeken en in gebruik te nemen. Uiteindelijk ging de voltallige OCMW-raad daarmee akkoord. De gemeente heeft zelf geen woningen meer beschikbaar. Daarom zal het OCMW op zoek gaan naar een woning op de private huurmarkt. De Groen-fractie in de OCMW-raad zal dit op de voet blijven volgen.Nood- en doorgangswoningen dienen als tijdelijk verblijf voor mensen die in acute woningnood verkeren of dakloos dreigen te worden. Een woning is specifiek voor mensen die het slachtoffer zijn van een woningbrand. Al die woningen zijn eigendom van de gemeente aan worden aan het OCMW verhuurd.