Noodmaatregelen noodzakelijk voor levensgevaarlijke hinder

29 November 2014

Noodmaatregelen noodzakelijk voor levensgevaarlijke hinder

De voorbije weken ontving het bestuur meerdere brieven van Merelbekenaren woonachtig langsheen de straten waarlangs de wegomlegging loopt, al dan niet vergezeld van een reeks handtekeningen van medebewoners (Molenstraat en Motsenstraat). Zelf bezorgde ik aan het bestuur ook twee mailberichten waarin ik wees op de abnormaal gevaarlijke situaties die ik zelf heb ervaren in de Wafelstraat en in de zone waar de werken plaatsvinden. Telkens maakte ik ook enkele suggesties over ter verbetering van de situaties, gepaard gaan met een oproep beroep te doen op de betrokken verkeersdeskundigen van de gemeente en het Vlaams Gewest voor nog doortastender maatregelen. Gezien de hoogdringendheid op te treden en minstens tijdelijke maatregelen te nemen om alsnog ernstige ongevallen te voorkomen, vraagt Groen! welke noodmaatregelen op korte termijn het bestuur zal nemen in volgende straten :

- Motsenstraat - Wafelstraat : waar de verkeersborden 'Uitzonderlijk plaatselijk verkeer' straal worden genegeerd net als de 'Zone 30 - borden';

foto wafelstraat

- Molenstraat : waar overdreven snelheid de veiligheid voor niet-gemotoriseerd verkeer blijft hypothekeren en waar de door zwaar vrachtverkeer opnieuw stuk gereden betonnen platen de nachtrust verstoren van de omwonenden maar ook potentieel schade veroorzaken aan huizen;

- Kruispunt Gaversesteenweg-Kerkstraat : waar het voor scholieren en fietsende werklui nu bijna helemaal onmogelijk wordt nog veilig over te steken richting Kerkhoekwegel (en omgekeerd). We weten dat de plannen klaar zijn voor de volledige herinrichting van dit kruispunt, maar de nieuwe situatie vereist tijdelijke noodmaatregelen ter vertraging van het verkeer.

Gezien de hardnekkigheid van heel wat automobilisten die zich geen moer aan trekken van de verkeersborden, laat staan de toegestane snelheid respecteren, is het de plicht van de overheid in deze de zachte weggebruiker extra te beschermen.