Nogmaals een patrimoniumplan…gebouwen en gronden opnieuw in wachttijd

29 November 2014

In 2013 wil het schepencollege werk maken van de inventarisering  van het patrimonium binnen onze gemeente. Een onderzoek moet de basis vormen  voor een langetermijnvisie vastgelegd  in een 'beleids- en actieplan infrastructuur'. Helaas niets nieuws onder de zon. Ook zes jaar geleden hoorden we dit en werden de nodige middelen voorzien. Maar het onderzoek werd toen heel vlug afgevoerd. 6 lange jaren zijn ondertussen verloren gegaan en het gemeentelijk patrimonium blijft onder druk staan of staat te verkommeren. Dezelfde coalitie wil nu  opnieuw een poging wagen om een plan op te maken voor de gebouwen die ze als goede huisvader had moeten beheren. Wij willen er ook op wijzen dat sommige gebouwen niet meer in staat zijn om nog gebruikers te ontvangen.Wellicht zal de slechte budgettaire toestand er voor zorgen dat het nu wat rapper gaat. Want de verkoop van gebouwen zal wellicht nodig zijn om in de toekomst nog meer belastingsverhogingen te vermijden.

Voor de gemeentelijke culturele infrastructuur zal men een apart toekomstplan ontwerpen. Waarom ? Wij hopen dat de schepen voor het cultureel patrimonium een schepen is van alle patrimonium, inclusief het patrimonium waarmee de collega-schepenen moeten werken.

Wie van ons zou zijn/haar eigendom zo  laten verloederen of leeg laten staan als de gemeente dat al minimaal zes jaar of langer doet: denken we  bv. aan de tramstelplaats, de site Hebbelynck, de muziekschool, de site van de jeugdbeweging in Bottelare enz.

Dit college had zes jaar de tijd om van plan naar actie over te schakelen. Dit college heeft zes jaar verloren om zich te bewijzen als een goede huisvader voor haar patrimonium, een patrimonium verworven met de belastingen van de Merelbeekse burger.