Nieuwjaarswensen Groen Merelbeke

05 Maart 2016

Toespraak nieuwjaarsreceptie Merelbeke 25 jan 2014 Beste Vrienden,Op nieuwjaarsrecepties is het de gewoonte om nieuwjaarswensen over te maken. Ik heb 4 wensen mee voor jullie.

  1. Eerste en vooral wens ik jullie van harte een goede gezondheid en veel geluk. Het wordt vaak gezegd, het is bijna een automatisme, maar het is verdomd belangrijk.
  2. Ten tweede wens ik jullie heel veel werkkracht en doorzettingsvermogen en ik richt me dan vooral tot onze vele bestuursleden en onze 8 mandatarissen die heel veel energie steken in de werking van de partij. En ook tot Anne die deze zomer, na haar studies, de gemeenteraad zal vervoegen.
  3. Ten derde wens ik jullie een stevige campagne toe. Want ja, de verkiezingen komen er aan en ik moet het niet zeggen, het zijn belangrijk (dat zeggen we altijd), maar nu zijn ze echt wel belangrijk, het zijn weer de moeder van de verkiezingen die op ons afkomen. En groen wil deze verkiezingen winnen. We moeten winnen. En daarvoor hebben we alle steun nodig, van gans de partij, van al onze groepen, van onze leden en sympathisanten. Van jullie dus ook!
  4. En tot slot wens ik jullie een deugddoende vakantie toen, na de verkiezingen wel te verstaan! En na het zomerfeest van 14 juni.

Bij het begin van het nieuwe jaar is het het moment om terug te blikken en even vooruit te kijken.

Jullie konden op het scherm al zien waar Groen het laatste jaar mee bezig is geweest en het oogt indrukwekkend. Het eerste jaar van de legislatuur was meteen heel druk.

Enkele van de belangrijkste dossiers:

-         De verdere toevloed van appartementenbouw in onze gemeenten, maar nu ook in de landelijke gebieden zoals Bottelare;

-         Private bouwontwikkelaars palmen verder het centrum is. Nu zal ook het gebied achter het Vredegerecht er moeten aan geloven. Zonder garantie dat het gaat om betaalbare woningen of plaats voor sociale projecten.

-         Want dat is meteen een derde belangrijk actiepunt geweest. Groen heeft met succes actie gevoerd voor meer betaalbare woningen, zowel op de jaarmarkt in september en met een geslaagde actie in november. En het is duidelijk dat het nog steeds geen prioriteit is voor de gemeenten;

-         We hebben het opgenomen voor veilige fiets ?en wandelroutes naar het nieuwe stadion van AA Gent en het vrijwaren van de Liedermeerswijk van parkeeroverlast;

-         In het OCMW zetten we ons ondertussen in voor de uitbouw van het nieuwe woon ?en zorgcentrum

-         De gemeente heeft ook geflaterd. De manier waarop de gemeente de herstructurering van de gemeenteschool wilde aanpakken, zonder inspraak en participatie en zonder visie op lange termijn, was triestig om zien. En vorige week heeft de gemeente dan eindelijk de bocht genomen en impliciet toegegeven dat onze kritiek terecht was. Maar ondertussen verliest de school veel leerlingen. Pijnlijk.

-         En dan waren er nog de belastingsverhogingen die in april werden doorgevoerd. Zogezegd waren het indexeringen van een pak retributies en vergoedingen, maar in de praktijk ging het soms over stijgingen van 40 tot 50% (bv voor de forfaitair algemene gemeentebelasting) en daar kwam dan nog een forse besparing bij op heel wat sociale toelagen bv voor gehandicapten.

-         En dan, op het einde van het jaar, kwam dan eindelijk het meerjarenplan van het gemeentebestuur. Een pak investeringen worden naar voor geschoven, maar ze zijn niet realistisch. Ze zijn onbetaalbaar. En om alles te kunnen betalen worden veel eigendommen verkocht. Oa een mooi stukje bos aan de Hollebeekvijver om te verkavelen in grote percelen van 1.500m²; of de vroegere Tuco-gebouwen waar nu de judoclub en de TTC gehuisvest zijn. En dat om onder meer de aanleg van een sportpark in Melsen te kunnen bekostigen.

-         En dan hebben we het nog niet gehad over de laatste blunder van het bestuur, namelijk het opleggen van een verbod om op de openbare plaatsen spelletjes te spelen die de voorbijgangers zouden kunnen hinderen. Het verbod zat goed verstopt in de agenda van de GR van december, maar wij hebben het ontdekt en een klacht neergelegd bij de gouverneur. Voor Groen kan het niet dat kinderen niet meer mogen spelen op openbare plaatsen, zoals het dorpsplein, of in rustige straten. De burgemeester geeft hiermee het signaal dat spelende kinderen overlast zijn, dat kinderen beter niet meer buiten spelen en dus dat ze beter allemaal mooi binnen blijven, achter de computer, voor de Wii en andere computerachtige toestanden. Wel, wij vinden dat geen goed idee. En wij zijn niet alleen. Dinsdag voor de GR zal er actie zijn van de jeugdraad om te protesteren tegen dit speelverbod. Hopelijk wordt het een groot succes en wordt de maatregel binnenkort ingetrokken door het bestuur, of geschorst door de gouverneur.

Dit belooft allemaal niet veel goeds voor de komende jaren. En de Merelbekenaar heeft dat ook zo begrepen. Vandaag staan in het Nieuwsblad de resultaten van een enquête over het beleid van de gemeente. De burgemeester krijgt amper 6 op 10, de laagste score van de 7 gemeenten uit onze regio en bijna een procent minder dan drie jaar geleden. Dat zegt genoeg.

Maar er was ook goed nieuws.

-         Nadat we er al 10 jaar voor pleiten, komt er nu misschien toch eindelijk schot in het dossier van de fietsersbrug over de ringvaart aan de fraterstraat

-         En mogen we ook fier zijn op de geslaagde wekelijkse markt, een idee dat Groen een paar geleden heeft gelanceerd om het centrum wat meer leven te geven. Nu het een succes is, krijgt het elke dag nieuwe vaders, maar de idee kwam van groen! En daar mogen we fier op zijn.

En dat is ook de weg die Groen in Merelbeke verder wil bewandelen. Stevig oppositie voeren als het moet, maar ook steeds proberen om op een constructieve manier te werken, zelf voorstellen te doen en als de voorstellen van de meerderheid goed zijn, dan stemmen we ze ook.

 

Beste vrienden,

2014 wordt ook een belangrijk jaar.

De partij is al een tijdje bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen.  De lijsttrekkers zijn  bekend en de campagne wordt op gang getrokken. Groen is er klaar voor.

En dat moet ook want de inzet is heel groot. Wij willen de verkiezingen winnen.

Bovendien is het heel belangrijk dat de progressieve partijen een sterk resultaat neerzetten op 25 mei.

Deze verkiezingen zijn een scharnierpunt.

Door de zesde SH komen er een pak nieuwe bevoegdheden over van het federale niveau naar de gemeenschappen en de gewesten. En er zijn belangrijke bij.

-         Zo zullen de gezinsbijslagen worden overgedragen. Dat betekent dat Vlaanderen bevoegd wordt voor de kinderbijslag. Zij kan die vorm geven. Er moeten belangrijk keuzes worden gemaakt. Voor elk kind evenveel ? of ook rekening houden met de financiële situatie van het gezin ? de fundamenten van het nieuwe systeem zullen in de volgende legislatuur worden gelegd.

-         En dat is ook het geval voor het arbeidsmarktbeleid. Bv de manier waarop Vlaanderen zal omgaan met de ondersteuning van de doelgroepen. Hoe zal de jeugdwerkloosheid worden aangepakt ? Hoe zal ervoor gezorgd worden dat 55-plussers nog aan de slag kunnen ? En laaggeschoolden ? de fundamenten zullen ook in de volgende legislatuur worden gelegd.

-         En dat is ook het geval voor het nieuwe woonbeleid. De woonbonus, de aftrek voor een hypothecaire lening, komt over naar Vlaanderen, samen met de nodige budgetten. Wat zal Vlaanderen daarmee doen ? Verder inzetten op mensen die bouwen en kopen, of ook inzetten voor huurders die het nu heel moeilijk hebben met de steeds duurder wordende huurprijzen ? En dat is wat groen wil, meer inzetten op sociale woningen, op betaalbare huurwoningen. En willen we wegen op dat beleid, dan moeten we wegen als die fundamentele keuzes worden vastgelegd en misschien worden vast gebetonneerd voor vele jaren.

-         En dan zwijgen we nog over de andere grote uitdagingen op Vlaams niveau met de hervorming van het onderwijs, het wegwerken van de enorme wachtlijsten in de sociale sector, wachtlijsten van de crèche tot het rustoord en niet te vergeten de grote uitdagingen om de mobiliteitsproblemen op een duurzame manier aan te pakken en dat is niet door van Vlaanderen een transitland te maken en aantrekkelijk voor vrachtwagens en logistiek.

En dat is ook het geval voor het federale niveau. Ook daar zullen er belangrijke beslissingen worden genomen. Het ziet er naar uit dat er een grote hervorming komt van de fiscaliteit. De kosten van de arbeid moet omlaag. Arbeid moet goedkoper worden en de lasten moeten verschoven worden naar de lasten op de grootste vermogens en milieuvervuiling.

Als we deze hervorming overlaten aan de rechtse partijen dan weten we al op voorhand wat het resultaat zal zijn: een daling van de loonlasten, maar die zullen niet gecompenseerd worden door lasten op de grootste vermogens of milieuvervuiling.

Neen, dan zal er verder worden bespaard op de kap van de mensen: nog langer werken, de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd, verder prutsen aan de index, en besparen op de sociale zekerheid. Dat is niet onze agenda.

Het wordt en harde strijd. Het leek er op dat NVA en CD&V op weg waren naar een mooie partnerschap op Vlaams niveau. Maar vorig weekend begon iedereen dan te schieten op de NVA. Iedereen, behalve Groen. Wij stelden onze eigen prioriteiten in de kijker: jobs, jobs en jobs! Wij voeren geen strijd tegen andere partijen. Wij willen de kiezer overtuigen van ons programma. Dat is onze aanpak. En het kan beter zowel op Vlaams als op federaal niveau. En dat zal Groen ook tonen in de campagne.

Want zeg nu zelf, wat waren nu precies de grote problemen vier jaar geleden bij de verkiezingen van 2010:

  1. Er was een probleem van de jeugdwerkloosheid. Is dat probleem opgelost ? neen. Jeugdwerkloosheid piekt.
  2. Er waren zware problemen met de banken. Zijn alle problemen nu opgelost ? neen, er hangt een zwaar van Damocles boven onze hoofden door de zware waarborgen van meer dan 45 miljard euro waarvoor België zich heeft geëngageerd om Dexia te redden. En als dank krijgen de mannen die mee aan het stuur zaten toen het fout liep, nu een opslag van 30%, met goedkeuring van de federale regering, terwijl alle werknemers vorig jaar een loonstop kregen en een verdoken indexsprong. De kleintjes mogen weer betalen voor de groten!
  3. Milieubeleid was geen prioriteit. De SP.a verkondigde dat de regering EDR de groenste ooit zou worden. We zagen het meteen. De eerste beslissing van de regering was de afschaffing van de fiscale aftrekken voor milieuvriendelijke investeringen zoals isolatie, duurzame branders, zonnepanelen, passiefwoningen,? duizenden groene jobs zijn zo verdwenen. En vandaag staan we nergens met ons milieu en klimaatbeleid
  4. Er waren grote misbruiken met de N.I. en de fiscale fraude was groot. Vandaag kost de N.I. de Belgische staat nog steeds meer dan 5 miljard euro per jaar en de grootste fraudeurs kunnen nu zonder problemen zijn proces afkopen. Justitie is meer en meer opgeschoven naar een klassenjustitie. Maar ondertussen heeft deze regering wel de GAS-wet aangescherpt waardoor de boetes verhoogd worden, maar ook vanaf 14 jaar boetes kunnen worden opgelegd.
  5. De treinen reden in 2010 al met grote vertragingen. Die vertragingen zijn alleen maar erger geworden. Nu rijdt maar 85,6% van de treinen op tijd. Dat is een record. Op tijd, dat wil zeggen dat de vertraging niet meer is dan zes minuten. En trouwens, in de spits zijn de cijfers nog veel slechter. In de laatste vier jaar is daar niets aan verholpen. Of wel. Juist, de spoorboekjes werden aan gepast. De treinen rijden nu officieel veel langer over hetzelfde traject dan pakweg 20 jaar geleden.

U ziet het. De uitdagingen zijn heel groot.

We kunnen met Groen deze verkiezingen winnen, want we hebben een heel sterk programma, sterke kandidaten in alle provincies en zeer gemotiveerde leden en mandatarissen die er mee hun schouders onder zetten.

Samen met jullie allemaal zullen we de verkiezingen in mei winnen. Laten we daarop toasten!