Nieuwe voorzitter Groen Merelbeke

05 Maart 2016

Voorzitter Isabel Thijs werd tijdens de laatste gemeenteraadverkiezingen verkozen als gemeenteraadslid. Groen streeft steeds naar een decumul van functies. Daardoor drong een nieuwe voorzitter zich op. Tergelijkertijd werden de functies van secretaris en penningmeester opengesteld. Op de algemene ledenvergadering van 9 januari heeft Groen Merelbeke de nieuwe bestuursploeg verkozen.  Met een duidelijke meerderheid werd (rechts) verkozen als nieuwe voorzitter,

Ellen SpanhoveSarie Robijt (midden) werd nieuwe secretaris en Marc Covent (links) zal de komende jaren waken over onze financiele middelen.

Ellen SpanHove, voorzitter

Ellen was kandidaat gemeenteraadslid voor Groen tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Zij is 31 jaar en sinds jaar en dag stuwende kracht vzw Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren, Merelbeke. Opgeleid als ergotherapeut maar momenteel werkzaam als bediende. Zij is lid van het voedselteam Merelbeke, van Natuurpunt Boven - Schelde en van de Bond Beter Leefmilieu
Als hobby's vertoeft Ellen naast creatief bezig zijn, zo vaak mogelijk midden in de natuur.
Ellen heeft speciale Interesses voor milieu- en natuurbeleid, duurzaamheid, klimaat, energie, transitie en  sociaal beleid
 
Sarie Robijt, secretaris
 
Sarie is 22 jaar en studeerde communicatiewetenschappen aan de VUB. Met deze achtergrond kan zij Groen Merelbeke de communicatie naar de inwoners van Merelbeke optimaliseren. Sarie is oud-leider van de KSJ. In haar krappe vrije tijd is Sarie liefhebber van breien, fietsen en moestuinieren.
 
Marc Covent, penningmeester
 
Marc is 59 jaar jong en woont sinds anderhalf jaar in Merelbeke. Voordien was hij al een drietal jaar actief in de schoot van het bestuur van Groen Gent als secretaris van de afdeling Gent Centrum. Naast de taken voor Groen Merelbeke houdt hij zich in zijn weinige vrije tijd bezig met onderwerpen zoals mobiliteit, ecologie en duurzaamheid, met zijn computer en met zijn kleinkinderen, waarbij zijn fiets de rode draad is die alles aan elkaar knoopt.
 
Met deze ploeg zet Groen Merelbeke de reeds eerder ingeslagen weg van vernieuwing en verjonging in.