Nieuwe GSM-mast op Bergwegel getuigt niet van goed bestuur

29 November 2014

Het contract over de verhuur van opstalruimte voor een GSM-mastin de Bergwegel tussen de gemeente en Mobistar loopt af in 2012.De huidige mast staat vlak naast de gemeentelijke lagere schoolen het GITO. Het telecommunicatiebedrijf wil vandaag een nieuwe, grotere mast van 39 meter hoog in de plaats zetten en dat in een contract gieten dat geldt tot 2019. Grove inconsequentieGroen! was verwonderd dat de CD&V-NVA, VLD en sp.a-meerderheid meegaat in deze denkpiste door nu reeds een verhuurovereenkomst goed te keuren. Het zou getuigen van grove inconsequentie om in gelijkaardige dossiers over zendmasten verschillende houdingen aan te nemen. In de Kloosterstraat en Hoorndriesstraat zijn er géén nieuwe zendmasten gekomen om steden-bouwkundige redenen en redenen van volksgezondheid. In de Kloosterstraat moest de buurt wel eerst zwaar protesteren eer het Schepencollege van houding veranderde. Intussen had het bestuur wel al een gunstig advies uitgereikt aan het Vlaams Gewest. Maar een nieuwe zendmast aan het GITO kan er blijkbaar niet snel genoeg staan, want de nieuwe huurovereenkomst zou al ingaan vanaf 1 oktober 2010.

Wildgroei aan masten

De vraag is ook of de nieuwe pyloon echt nodig is? Stilaan alle kerk- en watertorens hangen vol communicatieapparatuur, vaak met alle gevolgen vandien voor o.a. de toegankelijkheid. Zo is de kerktoren van Bottelare nu al enkele jaren gesloten door de masten die op de bovenverdieping werden geplaatst. Bovendien lijkt het heel voortvarend om nu vlug een huur-overeenkomst op te stellen. Er is immers nieuwe regelgeving op komst, met mogelijk strengere normen voor schoolomgevingen. Groen! hield daarom een vergeefs pleidooi om geen nieuwe huurovereenkomst met Mobistar af te sluiten. De meerderheid vond dat ze dit al konden goedkeuren omdat een dergelijke huurovereenkomst nog geen garantie biedt op een bouwvergunning. We kunnen nu al voorspellen dat eens de huurovereenkomst een feit is, de bouwvergunning snel zal volgen.