Nieuwe beleidsploeg zonder inhoud

05 Maart 2016

De teerlingen zijn geworpen, de bevoegdheden zijn verdeeld, de nieuwe ploeg kan aan het werk. De verhoudingen in de gemeenteraad zijn sterk gewijzigd na de verkiezingen van 14 oktober, maar toch verandert er weinig of niets. Want dezelfde partijen blijven aan de macht.De meerderheid wordt wel minder groot. Van 20 op 27 naar 16 op 27. Twee van de drie partners hebben de verkiezingen duidelijk verloren. Toch blijven ze mee aan boord. In de oppositie zitten partijen die de verkiezingen duidelijk hebben gewonnen. Men kan dus zeker niet zeggen dat de wil van de kiezer is gevolgd. Dit is allemaal het gevolg van een voorakkoord dat lang voor de verkiezingen werd gesloten tussen de drie traditionele partijen CD&V, Open VLD en SP.a.

Niet omdat ze elkaar zo graag zien, maar wel omdat ze er alles voor over hebben om aan de macht te blijven in een bekende constellatie. Dat was en is hun enige doel. En ze hebben hun doel bereikt.

Dat het vooral om de macht en de mandaten gaat, is vandaag ook heel duidelijk. Er werd reeds in de nacht van 14 en 15 oktober 2012 een akkoord gesloten tussen de drie partijen. Geen inhoudelijk akkoord, maar een akkoord over de posten.

Vandaag zijn we precies 80 dagen verder en wat weten we over deze nieuwe meerderheid ? Wie de burgemeester wordt, de schepenen, de OCMW-voorzitter en de Voorzitter van de Gemeenteraad. Dat weten we. Maar heeft u al één woord, één letter gelezen over WAT deze meerderheid zal doen de volgende zes jaren en hoe ? Neen! Dit blijft een heel groot vraagteken.

In vele steden en gemeenten heeft de nieuwe meerderheid een beleidsakkoord opgemaakt waarin de krachtlijnen van het nieuwe bestuur staan beschreven. Denk aan Gent waar dit heel uitgebreid en gedetailleerd is gebeurd. Elke Gentenaar weet wat de nieuwe coalitie zal doen. Of denk aan Antwerpen, Brugge, of Mechelen.

Maar de Merelbekenaar weet nog van niets. En ook de gemeenteraad niet.

  • Wat zal er veranderen in het beleid de komende zes jaar ?
  •  Hoe gaat deze meerderheid de rampzalige financiële situatie oplossen die ze geërfd heeft van ? zichzelf ?
  • Hoe zwaar zal er gesnoeid worden in het personeel en op welke diensten ?
  • Hoe zwaar zal er gesnoeid worden in de toelagen aan verenigingen?
  • Welke investeringen zal deze meerderheid in de koelkast steken of laten ?
  • Welke investeringen worden prioritair naar voor geschoven ?
  • Zal men de gemeente verder massaal verkavelen, of toch de open ruimte gaan beschermen ?
  • Hoe zal men wonen betaalbaar maken ?
  • Hoe zal de verkeersveiligheid verhoogd worden ?

En zo kunnen we nog even doorgaan.

Niemand die het weet.

Wij hebben zelfs de indruk dat ook de meerderheid het nog niet weet, dat er zelf nog geen inhoudelijk akkoord is.

Ofwel is er wel al een beleidsakkoord maar wordt het geheim gehouden voor de bevolking en voor deze gemeenteraad.

Dit getuigt dan alleszins niet van veel openheid en transparantie. Business as usual dus. Op dat punt heeft deze meerderheid haar start dus volledig gemist.

We zullen met de Groen-fractie de nieuwe meerderheid beoordelen op het gevoerde beleid, op hun plannen, op hun realisaties. Wat goed is, zullen we steunen. En we zullen voorstellen doen waarvan we hopen dat ook de meerderheid ze zal steunen. Maar we zullen ook stevig oppositie voeren waar we het gevoerde nieuwe beleid niet kunnen volgen.

We zijn met Groen heel tevreden met de grote steun die de Merelbekenaar ons heeft gegeven bij de verkiezingen op 14 oktober. De kiezer heeft beslist dat Groen de komende zes jaren met vijf verkozenen in deze raad zetelt. We zijn er klaar voor, met een enthousiaste ploeg die ervaring en vernieuwing combineert, ook in de OCMW-raad.

Groen is dan ook heel fier om met onze enthousiaste groep de komende zes jaar te mogen werken aan een socialer, groener, duurzamer, leefbaarder, vernieuwend en aangenaam Merelbeke, met aandacht voor alle inwoners van onze gemeente, of ze nu in het centrum of in een deelgemeente wonen, jong zijn of senior, ziek of gezond, rijk of arm?.  Ze zullen op ons mogen rekenen.

 (Toespraak gehouden door Stefaan Van Hecke tijdens de installatie van de Gemeenteraad op 2 januari 2013)