Niettegenstaande schuldenberg gaat prestigeproject sportpark Melsen toch door

05 Maart 2016

De financiële situatie van Merelbeke is ronduit ongezond. Het vorig  schepencollege heeft de schulden opgestapeld. Vandaag bedraagt de totale schuld al meer dan 45 miljoen euro of 2.000 euro per inwoner  en is de schuldgraad 155%. Met dank aan o.a. de bouw van de ondergrondse parking voor 3,7 miljoen euro. En de schulduitgaven bedragen zo'n 5 miljoen euro.  Dat is hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De schuldaflossingen wegen dan ook zwaar door. Al hebben we het geluk dat de intresten historisch staan, toch is er op enkele jaren tijd 1 miljoen euro bijgekomen.En dat zullen we met zijn allen weten en vooral ook voelen. De dienstverlening in onze gemeente wordt duurder. De forfaitaire belastingen voor particulieren en bedrijven stijgen fors, de vrijstelling voor starters en een pak ? sociale -  toelagen worden afgeschaft. Uw persoonlijke bijdrage  in administratieve stukken, sport en recreatie wordt aanzienlijk hoger. We hebben al jaren gewaarschuwd dat de belastingen zouden verhoogd worden als de gemeente zo verder deed. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, kan men het snel doen, in de hoop dat de burgers het wellicht zullen vergeten zijn over een goede vijf jaar.

We verwachtten dat het College tijdens de afgelopen gemeenteraad met een duidelijke prioriteitenlijst van  investeringen voor de komende zes jaar zou afkomen. Maar wij hebben ze alleszins niet teruggevonden. Het wordt wellicht wachten tot in december. De begroting voorziet weliswaar in een aantal 'logische' budgetten voor o.m. de renovatie van de ontmoetingscentra, het onderhoud van het zwembad, investeringen in informatica en voor projecten waarover al een beslissing gevallen was zoals de bouw van de school in Lemberge.

Maar de begroting voorziet ook al 270.000 € voor de aankoop van gronden voor het nieuwe sportpark Melsen. En dat is maar een eerste schijfje, want het totale kostenplaatje zal een flink stuk hoger liggen. Te meer daar de grondprijzen kunstmatig hoog worden gehouden bij de aankoop van de gronden van de Molenkouter. We hebben ons van meet af aan principieel tegen dit project op deze  locatie  verzet omwille van de nabijheid van de Makegemse bossen en het beslag op de open ruimte. Maar wij denken ook dat dit project peperduur wordt. En dat vinden we in tijden van besparingen en besnoeiingen echt niet kunnen.   Stefaan Van Hecke, fractieleider voor Groen, formuleerde tijdens de gemeenteraad serieuze bedenkingen rond het totale kostenplaatje voor de aankoop van de grond, het optrekken van de gebouwen en de verdeling van de kosten tussen de sportclub en de gemeente.