Motie OCMW: Inkomens en uitkeringen optrekken tot de Europese armoedegrens

05 Maart 2016

In België leven duizenden mensen van een inkomen of een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt. Die bedraagt €1.000/maand voor een alleenstaande en €2.101/maand voor een gezin met kinderen. Het leefloon bijvoorbeeld ligt daar ver onder, met €817,36/maand voor een alleenstaande en €1.089,82/maand voor een gezin met kinderen. Het probleem stelt zich zeker niet alleen voor het leefloon, maar ook voor een hele resem andere uitkeringen, van invaliditeit tot werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkzoekenden. Dat zijn inkomens waar je vandaag niet waardig kunt van leven. Een schrijnende situatie die we helaas ook meer en meer in Merelbeke meemaken. Het gevolg is dat steeds meer mensen noodgedwongen bij het ocmw komen aankloppen voor aanvullende financiële steun. Op die manier wordt het niet verhogen van inkomens tot een aanvaardbaar niveau een verkapte besparing op kap van de ocmw's, ook van ons ocmw.Het Netwerk tegen Armoede is op 17 oktober vorig jaar een campagne gestart om in het volgende federaal regeerakkoord, na de verkiezingen van 25 mei 2014, in te schrijven dat alle inkomens en uitkeringen minstens tot de Europese armoedegrens zouden opgetrokken worden. Dat zou naar schatting €1,5 miljard kosten. Een ambitieuze eis, maar zeker haalbaar als de politieke wil er is. In de petitie wordt gevraagd dat tegen het einde van de volgende federale bestuursperiode de inkomens en uitkeringen minstens gelijk zijn aan de Europese armoedegrens.

Inmiddels hebben al ruim 2.000 mensen de petitie ondertekend en ook al bijna 200 organisaties, waaronder enkele ocmw's. De campagne loopt nog volop, dus de verwachting is dat het aantal handtekeningen nog ver zal oplopen. Als een groot aantal ocmw's de petitie zou steunen, zou dat een krachtig signaal zijn voor de federale politici die na 25 mei aan de onderhandelingstafel verschijnen. Ook de VVSG heeft zich al formeel achter de eis van het Netwerk tegen Armoede geschaard.

Groen Merelbeke vindt inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens cruciaal om de armoede duurzaam te bestrijden. Het is een eerste, noodzakelijke stap. Daarom vragen wij om de volgende motie goed te keuren en de petitie van het Netwerk tegen Armoede als ocmw te ondertekenen:

OCMW Merelbeke vraagt dat in het volgende federaal regeerakkoord voorzien wordt dat alle inkomens en uitkeringen onder de Europese armoedegrens minstens tot aan die grens opgetrokken worden (€1.000/maand voor een alleenstaande en €2.101/maand voor een gezin met kinderen).