Komt er een Minder Hinder plan tijdens de werken aan de Bergwijkbrug?

13 Juli 2020

Komt er een Minder Hinder plan tijdens de werken aan de Bergwijkbrug?

Op de gemeenteraad van januari, bij de goedkeuring van de opdracht voor de bouw van de nieuwe Bergwijkbrug, uitte Groen raadslid Veerle Duportail haar bezorgdheid over hoe het bestek van de aannemer zich verhoudt tot het Minder Hinder plan dat werd voorgesteld in de gemeenteraadscommissie van april 2019. Hoe dient de aannemer met dit plan om te gaan of in welke mate dient hij er rekening mee te houden? Een sluitend antwoord daarop bleef uit.  In juni vroeg Veerle opnieuw naar de stand van zaken omtrent de werken aan de Bergwijkbrug qua fasering, communicatie en Minder Hinder plan. De aannemer heeft hier blijkbaar wat op zich laten wachten en corona zorgde voor uitgestelde overlegmomenten. Maar sinds eind juni is de timing bekend en wordt alles uitgerold. Het is kort dag, want de voorbereidende werken starten op 3 augustus met de renovatie van de oevers van de Ringvaart. Vanaf 11 augustus wordt een extra rijstrook in de Guldensporenlaan aangelegd en zal het verkeer van Guldensporenlaan richting Heidestraat omgeleid worden. De werken aan de Bergwijkbrug zelf starten pas begin januari 2021 en zullen gepaard gaan met de afsluiting van de brug voor alle verkeer... Veerle blijft dit alvast nauwgezet opvolgen!